Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
KÖZÖSSÉGI és SZOCIÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

 

Jelentkezés szakirányú továbbképzésekre

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk, 2016. szeptember 1-ig lehet jelentkezni multidiszciplináris szemléletű szakirányú továbbképzési szakjainkra. A képzést csak megfelelő számú jelentkező esetén tudjuk indítani, kérjük, a jelentkezéskor ezt vegyék figyelembe. A jelentkezés feltétele a képzés jellegének, részterületének megfeleltethető alapszakos diploma. További információk a Tanszék weboldalán a Felvételizőknek menüpont alatt, valamint a http://felvi.btk.pte.hu/?p=264 oldalon.

 

Reflektív addiktológiai szociális segítés. Szakirányú továbbképzési szak

 

Az addiktológiai problémák jelentős mértékben érintik társadalmunkat. Az addikció nem csak egy tünet, hanem az addiktok működésének, világlátásának alapvető szervező elve is. Addiktnak lenni annyit tesz, hogy az egyén életében a létezés sokszínűsége a következő dózis megszerzésére korlátozódik. A probléma tehát nem egyszerűen a szerhasználat, hanem az a mód, ahogy az érintettek megközelítik az életet. Ennek kapcsán világszerte beazonosítható egy meghatározó reflektív szemléletváltás, az új stratégiák a felépülést és a felépülési tőkét állítják a középpontba. Ez a megközelítés vitatja az egyoldalú klinikai modell egyeduralmát, érdekeltségét, ám elismeri az orvosi beavatkozások fontosságát. A felépülés túlmutat a kezelés és a büntető igazságszolgáltatás rendszerén, összekapcsolódik a lakhatással, a foglalkoztatással és az oktatással, amelyek a felépülési tőke építőelemeiként járulnak hozzá a függőségből kivezető úthoz.   

A képzést gyakorló szakemberek bevonásával valósítjuk meg, számos tréning-elemet tartalmaz. 

 

 Komplex szociális szolgáltatások. Szakirányú továbbképzési szak 

E szakképzettség azoknak a szakembereknek nyújt speciális kompetenciákat, akik az általános érdekű szociális szolgáltatások területén, vagy az azokhoz kapcsolódó komplex szolgáltatások területén a döntések előkészítésével, a szolgáltatások tervezésével, irányításával, szervezésével, vezetésével foglalkoznak. A szakemberek kompetenciái a szociális szolgáltatások, illetve a szociális szolgáltatásokat magukba foglaló komplex szolgáltatások területén alkalmazhatóak. A képzést teljesítő szakemberek alkalmasak az igénybevevőre irányuló szociális, illetve más szolgáltatások koordinálására.

Városfejlesztési társadalmi tanácsadó. Szakirányú továbbképzési szak

A településfejlesztés komplex megközelítést kíván, melyben a fizikai környezet lehetőségeinek kihasználása a társadalmi jólét és jóllét maximalizálásának érdekében történik. A multidiszciplináris szemlélet hangsúlyos elem e képzés tantárgykínálatának kialakításában, középpontban a szociálpolitikával, mint a fejlesztési célok megvalósulásának kulcsával. A felülről lefelé működő szociális szakpolitika mellé a szubszidiaritás elvének megfelelően építkező elveket és gyakorlatokat is rendelnek, a helyi szinttől az Európai Unió szintjéig. Megszerzett kompetenciáik révén e szakemberek hatékonyan tudnak közreműködni a helyi, közösségi szemléletű szociális tervezésben és fejlesztésben.