Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
KÖZÖSSÉGI és SZOCIÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

 

Képzéseinkről - interjú a tanszékvezetővel

Nyomtatóbarát változatPDF változat

  Képzéseink jelenlegi helyzetéről és a megújulás lehetőségeiről adott interjút Dr. B. Erdős Márta, a Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék vezetője

 

-   Miért érdemes szociális munkásnak jelentkezni?

-    A szociális munkások az életminőség kérdéseivel, a társadalmi és személyes fejlődés lehetőségeivel foglalkoznak. A pálya is, és a hozzá vezető út is sokszínű, izgalmas, az elhelyezkedési lehetőségek változatosak. Ez vonzó lehet azok számára, akik középiskolai tanulmányaik után nem tudják azonnal eldönteni, merre tovább…

 

 

Forrás: https://hu.pinterest.com/karenbeth98/social-work-it-matters/

 

Fontos továbbá, hogy a szociális munkások elismertsége az életpálya-modell bevezetésével nő; erre most nagy szükség van, hiszen hiányszakmáról beszélünk.

-   Változik a képzés. Melyek ezek a változások?

-   Biztosan mindenki hallott már a Bologna-folyamatról, de az egyáltalán nem biztos, hogy mindenki a legjobbakat… Ennek nagyrészt az az oka, hogy hazánkban a felsőoktatásban megpróbáltuk „megszüntetve megőrizni” a régebbi formákat és tartalmakat, és elakadtunk valahol félúton. Ez pedig valóban nem jó. Most a jogszabályi változásokkal lehetőség nyílik arra, hogy előbbre lépjünk. A legfontosabb változás, hogy az új képzési programoknál az a hangsúlyos, mire tudja felhasználni a diák a tudását, és hogyan válik képessé új, szakmai problémák megoldását segítő információk önálló megszerzésére és beépítésére. Egy olyan képzési területen, ahol, mint a szociális munkában, gyors változásokra számíthatunk, ráadásul az egyes szakterületekről származó információkat leleményesen össze kell ötvözni, ezek a Bologna-folyamattól függetlenül is lényegi kérdések. A levelezős diákok számára, akik néhány évet, vagy akár évtizedet is eltöltöttek a munka világában, amúgy is ez a fajta tanulás válik természetessé.

 

 

 

-    Mit jelent a megújulás a mindennapokban?

-    Hasonlóan a nyugat-európai képzési programokhoz, nálunk is csökken az óraszám, ugyanakkor megnő az önálló munkával eltöltött idő. Az oktató pedig rendszeresen és személyre szabottan ellenőrzi majd a diák előrehaladását – aki persze jogi értelemben változatlanul hallgató, de többé már nem hallgat, hanem nagyon is aktív résztvevője a tanulási folyamatnak. Ez nagy váltás a középiskolai hagyományokhoz képest, az első év folyamán a konzultációk mellett tréningekkel is segíteni fogjuk ezt a változást.

-   Mit jelent ezen a területen a nemzetköziesítés?

-   Karunkon több angol nyelvű képzési program működik, amelyhez terveink szerint 2017 őszén a szociális terület is csatlakozik. Így a magyar diákoknak is lehetősége nyílik arra, hogy a kurzusok egy részét angol nyelven teljesítsék. Nagy erőssége tanszékünknek, hogy az oktatók jó része angol nyelven is oktathat, megfelel a szigorú feltételeknek. A nemzetköziesítéshez persze hozzátartozik az ösztöndíjprogramok segítségével külföldön eltöltött idő – vagy akár az úgynevezett top-up kurzusok. Minél jobban közelítünk a nyugat-európai modellekhez, annál egyszerűbb, könnyebb a közlekedés a nemzetközi térben.

-   Z-generáció. Mit jelent ez a felsőoktatásban?

-   Úgy tűnik, az infokommunikációs technológiák valóban megváltoztatták nem csak az információszerzés forrásait, módját, de a gondolkodásunk jellegét is. A Z-generáció tagjainak jó esélyük van arra, hogy nyitott, kreatív, szakmai tudását gyarapítani képes szakemberekké váljanak, csak egészen egyszerűen másként kell tanítani és tanulni, mint mondjuk húsz évvel ezelőtt. Meg kell tudni tanítanunk azt, hogy a meglévő briliáns technikai felkészültséghez jó kérdésfeltevés társuljon, a diák képes legyen igényes, hiteles információ-forrásokra támaszkodni, és érvényes válaszokat találni a kérdéseire. A Z-generáció tagjai karnyújtásnyira vannak attól, hogy birtokolják a 21. század munkavállalói kulcskompetenciáit: a kritikai gondolkodás és az együttműködés képességét, az alkalmazkodóképességet, az erős kommunikációs kompetenciát, ideértve az információk hatékony megszerzését és értő feldolgozását, valamint a képzelőerőt. Ám ahogy angol nyelvterületen mondják: „a miss is as good as a mile” : ha nem sikerül elérni a célt, mindegy, milyen közel voltunk hozzá. Megfelelő képzési programok nélkül ezekre a kulcskompetenciákra nem lehet szert tenni, a virtuális térben való jelenlét és tapasztalás ehhez önmagában kevés.

   

 Forrás: http://ladynaomi-ladynaomi.blogspot.hu/2009/12/studying-in-europe-bologn...