Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
KÖZÖSSÉGI és SZOCIÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

 

PROFESSZIONALIZÁCIÓ A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN - KONFERENCIA - 2. NAP

Nyomtatóbarát változatPDF változat

2018. október 12.

 

9.00-10.00: Regisztráció

 

 

9.00-10.00    Poszter szekció

10.00-10.30: Köszöntők

10.30-11.00: Kell-e újratervezés? – Professzionalizáció és szociálismunkás-képzés Dr. Budai István Ph.D., Széchenyi István Egyetem Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék

11.00-11.30:Kávészünet

11.30-12.00: Az egyéni hőstettektől az egyetemi mesterszakig Dr. Vercseg Ilona Ph.D., címzetes egyetemi tanár, ELTE TÁTK Szociális Munka Tanszék

12.00-12.30: Útkeresések és útvesztések a gyermekvédelmi szakemberek szakma- és családképének vizsgálatán keresztül Dr. habil. Rácz Andrea, tanszékvezető, Ph.D., ELTE TÁTK Szociális Munka Tanszék

12.30-13.30: Szünet

 

 

13.30-15.00 Párhuzamos szekciók

 

1. Addiktológia a szociális munkában. Klinikai Szociális munka / Addiction Studies Szekcióvezető: Prof. Dr. Kelemen Gábor, egyetemi tanár, PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék 

Előadások:

Érintettség a szociális segítő szférában Szécsi Judit, ELTE TáTK

Határ terület – terület határ, avagy szociális munkásként a mentalizáció alapú terápia világában Ágoston Dorina szociális munkás, MBT terapeuta – Rozgonyi Róbert szociális munkás, MBT terapeuta, INDIT Közalapítvány

A jellineki addikció-koncepció időszerűsége Márk Mónika

From a science of personality to the Professional Capabilities Framework of the British Association of Social Workers Prof. Dr. Kelemen Gábor, egyetemi tanár, PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék 

Perinatal Loss in the Family Bornemisza Ágnes PTE BTK Pszichológia Doktori Iskola

 

 

 

2. Közösségi munka, közösségfejlesztés / Community Work, Community Development Szekcióvezető: Dr. B. Erdős Márta, Ph.D, egyetemi docens PTE Közösségi és szociális Tanulmányok Tanszék

Előadások:

„Common Value” - Community Learning and Cultural Learning in Ormánság Boros Julianna egyetemi tanársegéd, Gyergye Eszter, PTE

Local Communities in Rural Hungary Dr. Ragadics Tamás, Ph.D, egyetemi adjunktus, PTE

A közösségfejlesztés kulturális területű megközelítései Arapovics Mária, habil. PhD, ELTE TáTK és Szabadtéri Néprajzi Múzeum

 

 

3. Regionális modellek interkulturális nézőpontból / Regional Models from a Cross-cultural Perspective Szekcióvezető: Borda Viktória PTE Közösségi és Szociális Munka Tanszék

Előadások:

Szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer működési mechanizmusai Darvas Ágnes, Rácz Andrea, Sik Dorottya, Szécsi Judit ELTE TáTK

A szociális munka szakma szintet lép a professzionalizálódás útján Budai István, Fábián Gergely, Hegyesi Gábor, SZE

Cigány, roma családok az Ormánságban Boros Julianna, egyetemi tanársegéd, PTE

Trauma-kezelés és szociális munka. Holokauszt-trauma, mint modell és metafora Dr. Háberman Zoltán Ph.D., egyetemi docens, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem