Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
KÖZÖSSÉGI és SZOCIÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

 

Szakdolgozat, záróvizsga információk

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tisztelt Végzős Hallgatók!

 

A 2018/2019. tanév őszi szemeszterében a szakdolgozat leadási határideje: 2018. 10. 26. péntek.

Azoknak a hallgatóknak, akik már korábban leadták szakdolgozatukat (érvényes bírálattal rendelkeznek) szintén 2018. 10. 26. a határidő a záróvizsgára jelentkezésre.

 

A szakdolgozatot 2 példányban kell leadniuk a Tanulmányi Osztályon.

Legkésőbb a dolgozat leadásával egy időben a témabejelentő lapot és a záróvizsgára történő jelentkezés lapját, valamint az oklevél adatlapot is le kell adniuk.

A szükséges nyomtatványok a honlapunkról (www.btk.pte.hu, Hallgatóknak→Űrlapok→ Alapképzések BA űrlapjai/Mesterképzések MA űrlapjai) letölthetőek. Kérjük, hogy a képzési formájuknak megfelelő (BA, MA;tanári MA, osztatlan tanári) űrlapot használjanak!

 

A tanári MA és osztatlan tanári képzés végzős hallgatóinak a témabejelentő lap leadási határideje és tanári záróvizsga előjelentkezési határideje (elektronikusan (e-mail-ben), 2018. október 26.

A tanári MA és osztatlan tanári képzésben a tanári szakdolgozat leadási- és a tanári záróvizsga jelentkezési határideje (jelentkezési lap leadásával, a Tanulmányi Osztályon): 2018. december 1.

A témabejelentő nyomtatvány leadása a záróvizsga feltétele a 2018/2019. tanév őszi szemeszteréhez tartozó, januári tanári záróvizsga időszakában.

 

Értesítjük Önöket, hogy a Kari Tanács határozata értelmében, a 2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterétől a diplomamunkához csatolni kell az úgynevezett Plágium nyilatkozatot is, amelyet megtalálnak honlapunkon a Hallgatóknak -> Űrlapok -> Általános űrlapok menüpont alatt. A dolgozat eredetiségéről szóló (plágium) nyilatkozatot a szakdolgozatba köttessék bele!

Amennyiben a dolgozatot CD-n is le kell adni, akkor a dolgozatba rögzített, erre a célra alkalmas borítékban vagy műanyag tasakban helyezzék el. A CD-n magán is szerepeljen a hallgató neve, szak megnevezése, hogy minden keveredést kerülni lehessen.

Felhívjuk figyelmüket, hogy késedelmes szakdolgozat leadásra kizárólag témavezető, konzulens írásos engedélyével és napi 1000 Ft késedelmi díj befizetése mellett van lehetőségük legkésőbb november 5-ig, tanár MA képzésben december 7, ekkor 5000 Ft befizetéséről kell az igazolást hozniuk.

A szakdolgozat késedelmes leadásának befizetése a következő módon zajlik a jogviszonnyal rendelkezők esetében:

  1. A hallgató a saját Neptun felületén, a Pénzügyekben kiírja magának a befizetendő tételt (Pénzügyek – Befizetés – Tétel kiírása)

Mivel a „Szakdolgozat késedelmes leadása” 1000 Ft-os tétel, ezért a tételt annyiszor kell kiírni, ahány munkanap késedelemmel adják le a dolgozatot (tehát, aki november 5-én adja le a dolgozatát, annak 5 x 1000 Ft-ot kell kiírnia saját magának.

Részletes leírás:h.neptun.pte.hu kezdőoldalon a következő file megnyitása

 

 

 

Kiírás (befizetendő pénzügyi tétel) készítése PTE 20160216.pdf

( 2016.06.19. 9:29:52 

 

 

  1. A tétel kiírása után Neptun felületről indított Simple Pay bankkártyás fizetéssel kiegyenlítheti a tételt VAGY az egyetemi pénztárakban befizetheti a késedelmi díjat. A befizetés végrehajtását a TO ellenőrzi.

 

A késedelmes szakdolgozat leadáshoz a konzulensi engedélyt a dolgozat leadásával egy időben kell bemutatniuk.

A postán érkező dolgozatok esetében a postai bélyegzőn szereplő dátum nem lehet a megadott határidőn túl.

 

2018. november 5. tanári MA képzésben december 7. után szakdolgozatot nem veszünk át!

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 60.§ (6) bekezdése alapján szakdolgozatát 2018. november 12-ig, a tanári szakdolgozat esetében december 14-ig  a NEPTUN rendszerébe fel kell tölteni. A feltöltési útmutatót a honlapon: www.btk.pte.hu/ hallgatóinknak/ szakdolgozat, záróvizsga címszó alatt, jelen levelem alatt olvashatják.

 

Kérjük, figyeljenek arra is, hogy a Térítési és juttatási szabályzat 1. számú melléklete alapján a záróvizsga díja, hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők részére 10.000 Ft.   

 

A záróvizsgadíj rendezési lehetősége:

Lakossági folyószámlájáról átutalással

Bankszámlaszámunk: 10024003-00282716-00000000

Közlemény rovatba be kell írni: záróvizsgadíj jogviszony nélküli hallgatóknak

Nevét és EHA kódját, / Neptun kódját

 

Felhívom figyelmüket, hogy azok a hallgatók, akiknek le nem zárt kurzuselismertetési, átkreditálási ügyük, kurzushiányuk van, akár szakdolgozat készítésre vonatkozó kurzusfelvételük hiányzik, ZÁRÓVIZSGÁRA NEM BOCSÁTHATÓAK!

A szükséges pecsétek pótlására, illetve a kurzuselismertetések intézésére a záróvizsgázók vizsgaidőszakának végéig, 2018. december 7-ig van idejük. Ezután erre lehetőségük nem lesz. Felmerülő problémáikkal kérjük, időben keressenek fel bennünket!

Nyelvvizsga-követelmények teljesítésének igazolása a diplomaosztón részt venni szándékozó záróvizsgázóknak  2019. január 15-ig lehetséges.

 

Pécs, 2018. szeptember 28.

Huszárné Mánfai Mária

a Tanulmányi Osztály vezetője