Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
KÖZÖSSÉGI és SZOCIÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

 

Tájékoztató a szakdolgozatok leadásáról

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tisztelt Végzős Hallgatók!

 

A 2015./2016. tanév tavaszi szemeszterében a szakdolgozat leadási határideje 2016. 03. 24. csütörtök.

Azoknak a hallgatóknak, akik már korábban leadták szakdolgozatukat (érvényes bírálattal rendelkeznek) szintén 2016. 03. 24. a határidő a záróvizsgára jelentkezésre.

 

A szakdolgozatot 2 példányban kell leadniuk a Tanulmányi Osztályon.

Legkésőbb a dolgozat leadásával egy időben a témabejelentő lapot és a záróvizsgára, tanári képesítő vizsgára történő jelentkezés lapját, valamint az oklevél adatlapot is le kell adniuk.

A szükséges nyomtatványok a honlapunkról (www.btk.pte.hu, Hallgatóknak→Űrlapok→ Alapképzések BA űrlapjai/Mesterképzések MAűrlapjai/Hagyományos képzés űrlapjai (ezen belül találhatóak a tanári képesítésre vonatkozó űrlapok) letölthetőek. Kérjük, hogy a képzési formájuknak megfelelő (hagyományos, BA, MA) űrlapot használjanak!

A hagyományos képzésben résztvevők számára a tanári szakdolgozat leadási- és a tanári záróvizsga jelentkezési határideje is: 2016. 03. 24.

 

Értesítjük Önöket, hogy a Kari Tanács határozata értelmében, a 2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterétől a diplomamunkához csatolni kell az úgynevezett Plágium nyilatkozatot is, amelyet megtalálnak honlapunkon a Hallgatóknak -> Űrlapok -> Általános űrlapok menüpont alatt. A dolgozat eredetiségéről szóló (plágium) nyilatkozatot a szakdolgozatba köttessék bele!

Amennyiben a dolgozatot CD-n is le kell adni, akkor a dolgozatba rögzített, erre a célra alkalmas borítékban vagy műanyag tasakban helyezzék el. A CD-n magán is szerepeljen a hallgató neve, szak megnevezése, hogy minden keveredést kerülni lehessen.

Felhívjuk figyelmüket, hogy késedelmes szakdolgozat leadásra kizárólag témavezető, konzulens írásos engedélyével és napi 1000 Ft késedelmi díj befizetése mellett van lehetőségük legkésőbb április 1. péntekig, ekkor 5000 Ft befizetéséről kell az igazolást hozniuk.

Ettől a félévtől a szakdolgozat késedelmes leadásának befizetése a következő módon zajlik a jogviszonnyal rendelkezők esetében:

  1. A hallgató a saját Neptun felületén, a Pénzügyekben kiírja magának a befizetendő tételt (Pénzügyek – Befizetés – Tétel kiírása)

Mivel a „Szakdolgozat késedelmes leadása” 1000 Ft-os tétel, ezért a tételt annyiszor kell kiírni, ahány munkanap késedelemmel adják le a dolgozatot (tehát, aki április 1-én adja le a dolgozatát, annak 5 x 1000 Ft-ot kell kiírnia saját magának.

Részletes leírás:

http://kti.pte.hu/files/tiny_mce/Neptun/Autoki%C3%ADr%C3%A1s_PTE.pdf

 

  1. A tétel kiírása után Neptun felületről indított VPOS bankkártyás fizetéssel kiegyenlítheti a tételt VAGY az egyetemi pénztárakban befizeti a késedelmi díjat. A befizetés végrehajtását a TO ellenőrzi.

 

A jogviszonnyal nem rendelkezők átutalással tudják befizetni a késedelmi díjat.

A díj rendezésének lehetősége:

Lakossági folyószámlájáról átutalással

Bankszámlaszámunk: 10024003-00282716-00000000

Közlemény rovatba be kell írni: szakdolgozat késedelmes leadása/nap, nevét és EHA kódját

 

A késedelmes szakdolgozat leadáshoz a konzulensi engedélyt a dolgozat leadásával egy időben kell bemutatniuk.

A postán érkező dolgozatok esetében a postai bélyegzőn szereplő dátum nem lehet a megadott határidőn túl.

Április 1. után szakdolgozatot nem veszünk át!

 

A tanári MA képzés végzős hallgatóinak a témabejelentő lap leadási határideje és a tanári záróvizsga előjelentkezési határideje (elektronikusan (e-mail-ben), 2016. március 25.

A tanári MA képzésben a tanári szakdolgozat leadási- és a tanári záróvizsga jelentkezési határideje (jelentkezési lap leadásával, a Tanulmányi Osztályon): 2016. május 6.

A témabejelentő nyomtatvány leadása a záróvizsga feltétele a 2015/2016. tanév tavaszi szemeszteréhez tartozó, júniusi tanári záróvizsga időszakában.

 

Kérjük, figyeljenek arra is, hogy a Térítési és juttatási szabályzat 1. számú melléklete alapján a záróvizsga díja, hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők részére 10.000 Ft.   

 

A záróvizsgadíj rendezési lehetősége:

Lakossági folyószámlájáról átutalással

Bankszámlaszámunk: 10024003-00282716-00000000

Közlemény rovatba be kell írni: záróvizsgadíj jogviszony nélküli hallgatóknak

Nevét és EHA kódját

 

Felhívom figyelmüket, hogy azok a hallgatók, akiknek le nem zárt kurzuselismertetési, átkreditálási ügyük, kurzushiányuk van, akár szakdolgozat készítésre vonatkozó kurzusfelvételük hiányzik, hagyományos (nem BA) képzésben részt vevő hallgatók esetében az abszolutórium részeként a testnevelés illetve tanári szak végzése esetén a tanárképzés elvégzését igazoló pecsétet nem szerezték be a leckekönyvükbe,  ZÁRÓVIZSGÁRA NEM BOCSÁTHATÓAK!!!!

A szükséges pecsétek pótlására, illetve a kurzuselismertetések intézésére 2016. május 20-ig van idejük. Ezután erre lehetőségük nem lesz. Felmerülő problémáikkal kérjük, időben keressenek fel bennünket! Nyelvvizsga-követelmények teljesítésének igazolása a diplomaosztón részt venni szándékozó záróvizsgázóknak  2016. június 6.

Pécs, 2016.03.10.

 

Huszárné Mánfai Mária

a Tanulmányi Osztály vezetője