Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
KÖZÖSSÉGI és SZOCIÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

 

ÜTEMTERV: 2018. TAVASZ

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Feladat

Nappali

Levelező

2018. TAVASZ

Szorgalmi időszak:

2018. február 5. – 2018. május 11.

Költségtérítés befizetésének határideje:

 

I. részlet

 2018. január 19.

II. részlet

 2018. március 15.

III. részlet

 2018. április 15.

Tavaszi szünet:

2018. április 3-6.

Diplomadolgozat leadás:

2018. március 23.

Záróvizsgázók vizsgaidőszaka:

2018. április 23. - május 18.

Vizsgaidőszak:

 2018. május 14. - június 22.

Záróvizsga-időszak:

2018. június 1-22.

Diplomaosztó:

2018. július 5-6.

 

 

 

Nyelvvizsga-követelmények teljesítésének igazolása a diplomaosztón részt venni szándékozó záróvizsgázóknak

2018. január 15.

Záróvizsga-időszak nappali és levelező tagozaton

2018. január 5-26.

Szakos védések (hagyományosképzés), bolognai (BA, MA)képzésben részt vevők záróvizsgája

2018. január 5-12.

Kurzus teljesítésének elismerésére vonatkozó kérvények (A/2.04.) leadásának végső határideje az őszi szemeszterre vonatkozóan

2018. január 19.

A költségtérítés 40 %-ának befizetése nappali, levelező és doktori képzésben résztvevő hallgatók esetén

2018. január 19.

Bejelentkezési lehetőség nappali és levelező tagozatos hallgatóknak a 2017/2018. tavaszi félévre

2018. január 22. - február 9.

A vizsgaidőszak vége (A 2017. december 18. és a 2018. január 19 közötti vizsgaidőszak, a vizsga és utóvizsga időszakot is tartalmazza.)

2018. január 26.

Vizsgajegyek rögzítése az NEPTUN-ban

2018. január 29. 12.00

 

 

 

Kurzusfelvétel NEPTUN rendszerben a nappali és levelező tagozaton 2017/2018./tavaszi félévre

2018. január 29 - február 9.

A szorgalmi időszak kezdete

2018. február 5.

Jogviszony igazolások kiállítása nappali és levelező tagozatos hallgatóknak

2018. február 5-től

Felsőfokú szakképzés-szakmai vizsga írásbeli

        2018. február 3-6.

Felsőfokú szakképzés-szakmai vizsga szóbeli

       2018. február 18-20.

Beiratkozási lapok leadása keresztféléves képzésben kezdő nappali és levelező hallgatóknak

2018. február 9.

Dékáni méltányosság kérésének határideje költségtérítés második részletének mérséklésével kapcsolatosan nappali és levelező tagozaton 2017/2018. tavaszi szemeszterre vonatkozóan (leadás a TO-n)

2018. február 9.

Összoktatói értekezlet

2018. február 14. 14.00

Vizsgajegyekkel kapcsolatos kifogások jelzése a tanszékeken

2018.február 15.

Diplomaosztó ünnepség

2018. február 16.

A 2017/2018. őszi félév adatrögzítési feladatainak az ellenőrzése, javítása,  hitelesítés

     2018. február 26. - március 2.

A Hallgatók,s a KTI és a Tanulmányi Osztály értesítése a költségtérítés mérséklésére beadott kérvények tárgyában hozott döntésekről

2018. március 1.

„Visszavonulás" a kurzus felvételétől és utólagos kurzusfelvétel a NEPTUN rendszerében nappali és levelező tagozatos hallgatóknak

2018. március 2.

Bejelentkezéstől való visszavonulás a Neptun rendszerében, engedéllyel, időarányos önköltségfizetéssel nappali és levelező tagozatos hallgatóknak

2018.március 5.

A költségtérítés második 30%-ának befizetési határideje nappali, levelező és doktori képzésben résztvevő hallgatók esetében

2018. március 15.

Záróvizsgára történő jelentkezés és a diplomamunka leadása a TO-n a 2018. évi júniusi záróvizsgák esetén nappali és levelező tagozaton

2018. március 23.

Szakmai záróvizsgára jelentkezés  a felsőoktatási szakképzésben (FOKSZ) résztvevő hallgatók számára a Tanszéken

2018. március 23.

Nagypéntek

2018. március 30.

Tavaszi tanítási szünet

2018. április 3-6.

Diplomamunka témájának bejelentése nappali tagozaton

10. hétig (április 13.)

 

A költségtérítés harmadik 30%-ának befizetési határideje nappali, levelező és doktori képzésben résztvevő hallgatók esetében

2018. április 15.

Szorgalmi időszak vége záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton

2018. április 20.

Vizsgaidőszak kezdete záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton

2018. április 23.

Szorgalmi időszak vége

  2018. május 11.

Az Erasmus ösztöndíjjal a 2017/2018. tanév tavaszi félévében távollevő hallgatók halasztott vizsgaidőszakra vonatkozó kérelmeinek beadása

2018. május 11.

Felsőoktatási szakképzésben (FOKSZ) résztvevő hallgatók írásbeli vizsgája

2018. május 12. és 16. között

A vizsgaidőszak kezdete

2018. május 14.

Abszolutórium kiállítása záróvizsgázók számára nappali és levelező tagozaton

2018. május 14-től

Vizsgaidőszak vége záróvizsgázók számára, a leckekönyv leadásának határideje a TO-n a félév lezárásának céljából nappali és levelező tagozatos hallgatók számára.

2018. május 18.

A tanszékek a tanrend számára megadják az induló kurzusokat és adataikat.

Tanrendi ütemezés szerint

Záróvizsgázók vizsgajegyeinek rögzítése az NEPTUN-ban

2018. május 22. 12.00

A Kreditátviteli és Képzési Bizottság döntése a „Campus csomagba" (műveltségi blokkba, az értelmiségképzési és a nem szakterületi kreditek közé) felajánlott órák elfogadásáról

2018. május 28.

Nyelvvizsga-követelmények teljesítésének igazolása a diplomaosztón részt venni szándékozó záróvizsgázóknak

2018. június 4.

Záróvizsga-időszak nappali és levelező tagozaton

2018. június 1-22.

Szakos (hagyományos) záróvizsgák, bolognai képzésben (BA, MA) végzők záróvizsgája

2018. június 1-8.

Felsőoktatási szakképzésben (FOKSZ) résztvevő hallgatók szóbeli vizsgája

2018. június 10-25. között

Kurzus teljesítésének elismerésére vonatkozó kérvények (A/2.04.) leadásának végső határideje a tavaszi szemeszterre vonatkozóan

2018. június 15.

A 2018/2019. tanév őszi félévére vonatkozó kérelmek leadása a TO-ra (szakleadás, szakpár bontása, intézményváltás, tagozatváltás, stb.)

2018. június 15.

Kollégiumi pályázatok leadása

2018. június 15.

A vizsgaidőszak vége, a szemeszter vége

2018. június 22.

 Vizsgajegyek rögzítése az NEPTUN-ban

2018. június  25.  12.00

Diplomaosztó ünnepség

2018. július 5-6.                                                           

Vizsgajegyekkel szembeni kifogások jelzése a Tanszékeken

2018.július 12.