Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
KÖZÖSSÉGI és SZOCIÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

 

Boros Julianna, egyetemi tanársegéd

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

 

Elérhetőségek:

Email: boros.julianna@pte.hu

Tel.: (72) 503-600 (23577)   (oktatói szoba: 311)

 

Fogadóórák: 


Kedd 8.00-10.00, 12.00-14.00


szerda 11.30-14.00


Levelezős hallgatóknak: Csütörtök - péntek - szombat 


Előzetes e-mailen (boros.julianna@pte.hu) történő időpont egyeztetés alapján.

 

Képzettség

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, Szociálpolitika és Szociális Munka Tanszék, szociálpolitikus (MA) (2005)

Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola, doktori képzés, doktorjelölt (2006-)

 

Oktatott tárgyak: szociálpolitika története, szakmai módszertani készségfejlesztés, iskolai szociális munka, kisebbségek Magyarországon

 

Kutatási terület

Társadalmi – és oktatási egyenlőtlenségek (kirekesztés, szegregáció, integráció, inklúzió) összefüggései

Cigány népesség helyzete Magyarországon (oktatás, lakhatás, foglalkoztatás, szociális területen)

Területi szociálpolitika

 

Ösztöndíjak, Kitüntetések, Díjak

2017-2018: Új Nemzeti Kiválóság Program – Nemzeti Felsőoktatási Kiválósági Ösztöndíj (10 hó)

2017: Magyar Tudományos Akadémia – Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund

Scholarship

2016: Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

2011: Junior Prima díj - oktatás és köznevelés kategóriában 30 év alatti fiatal tehetségek támogatása

2006: Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíja cigány/roma phd hallgatók számára - tudományos

segédmunkatárs 2006-2008

2006-2007: PTE ösztöndíjas (nappali tagozatos) Ph.D. hallgató

2005: oklevél kiváló tanulmányi és tudományos munkáért, ELTE Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata

2001-2005: Romaversitas Alapítvány ösztöndíjas hallgatója

 

Kutatási tapasztalat

2017-2018: Kitörési pont az iskola – a tanulás/tudás szerepe hátrányos helyzetű térségekben élő cigány közösségekben (kutatásvezető) (UNKP)

2017-: A társadalmi- és területi egyenlőtlenségek összefüggései – a cigány népesség térbeli szegregációja – KÓRÓS településen (kutatásvezető) Sellyei kistérség (PTE)

2016-2017: Cigány/roma fiatalok a rendszerváltás után – Utak az iskolába és a munkaerő-piacra egy pályaorientációs program tükrében (Ph.D kutatás) (MTA-SYLFF)

2014-2015 Amrita az ezredforduló előtt Kutatás vezető: dr. habil. Híves-Varga Aranka – Kérdőíves vizsgálat: Boros Julianna

2015 „Környezetiparhoz kapcsolódó innovatív transz- és interdiszciplináris kutatói team fejlesztése a PTE tudományos bázisán” TÁMOP-4.2.2.D- 15/1/KONV-2015- 0015 „Értékelő kutatás” alprojekt:

Kutatásvezető Bognárné dr. Erdős Márta

2011 Kistérségi helyzetelemzés „Legyen az esély egyenlő – Esélyteremtés a Sásdi kistérségben” c. (TAMOP 5.2.3) pályázat keretében Kutatás vezető : Boros Julianna Magyar Tudományos Akadémia Gyermekszegénység Elleni Programiroda és a Pécsi Tudományegyetem Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

2010 Integrációs oktatáspolitika hatásvizsgálata Kutatásvezető: Havas Gábor, Zolnay János, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatási Kutatóközpont

2010 Területi hátrányok a sellyei kistérségben Kutatásvezető: Boros Julianna, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék – Oktatás és Társadalom Doktori Iskola

2009 Aprófalvak az Ormánságban Kutatásvezető: Boros Julianna, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatási Központ

2009 Gyermekszegénység és az Út a munkához program hatásai a családok jövedelmi helyzetére, Kutatást vezette : Ferge Zsuzsa – Váradi Mónika,. Sásdi kistérségben kutatótábor vezető : Boros Julianna MTA GYENP-RKK- PTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

2007-2008 Esélyegyenlőségi programok a felsőoktatásban, Vezette : Havas Gábor, Oktatási és Kulturális Minisztérium-HÖOK- Romaversitas Alapítvány

2007-2008 Tanoda kutatás, Vezette : Németh Szilvia, Roma Oktatási Alap-TÁRKI- TUDOK

2007-2008 Felsőfokú szakképzés és a munkaerő-piac kapcsolata, Vezette : Györgyi Zoltán, OTKA-OFI

2006-2007 A gyermekvédelemben élők tanulási esélyei a Dél-dunántúlon Vezette : Forray R. Katalin, Országos Kutatási Alap

2006 Integráció az oktatásban. Vezette : Mayer József-Németh Szilvia. Országos Közoktatási Intézet

2003-2004 Állami gondozottak Baranya-megyében. Vezette Varga Aranka, Faág Baráti Kör Egyesület

2003-2004 Szegregáció az általános iskolákban. Vezette :Németh Szilvia, Országos Közoktatási Intézet

2002 Monoszló-2001. Vezette : Ferge Zsuzsa.

2001 „Szülői jogok a közoktatásban”. Vezette: Tausz Katalin-Ligeti György

2000 „Diákjogok-pedagógusjogok”. Vezette: Tausz Katalin-Ligeti György

 

Fontosabb publikációk:

Boros Julianna: Egyéni utak, társadalmi helyzetek, PTE BTK TKI Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék, Pécs, 2017. 227. p. ISBN 978-963- 429-147- 3

Boros Julianna: Kölcsönös befogadás (inklúzió) szemlélete a rendszerváltás után egy cigány/roma pályaorientációs programban In: Fehér Ágota-Mészáros László (szerk.): „…et vocavit vocatione sua sancta” A pedagógiai hivatás a keresztény nevelésben, Tanulmánykötet, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác, 2017. 48-61.

Boros Julianna: A roma/cigány tanulók támogatása Szociálpedagógia 2016/3-4. 73-87.

Boros Julianna: Kérdőíves vizsgálat az Amrita Orientációs Baráti Kör Egyesület tagjaival - tapasztalatok és eredmények, In: Varga Aranka Amrita az ezredforduló előtt. 242 p. Pécs: PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék,  2015. pp. 89-147.

Boros Julianna: A települési szegregáció feltételezett okai és következményei, Pécs, Acta Sociologica, 2011. IV. évfolyam, I. szám 97-113.

Boros Julianna: Aprófalvak az Ormánságban, In.: Paskó Ildikó, Zolnay János (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon 2009. EÖKIK, Budapest

Boros Julianna (társszerző): Egy kutatás Gyakorlati tapasztalati a sásdi kistérségben, In.: Szociális Szemle 2009/1-2.

Forray R. Katalin - Boros Julianna: A cigány, roma tehetséggondozás intézményei, Educatio, 2009./II. 

Boros Julianna: A tanodák működése – három dél-dunántúli példa In: Németh Szilvia (szerk.): A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése – kutatási beszámoló, Budapest, 2009. TÁRKI-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. 68-95. https://www.romaeducationfund.hu/sites/default/files/publications/tanoda...

Boros Julianna (társszerző) dr. Farkas Lilla, Németh Szilvia, Papp Z. Attila, Kardos Zsófia: A romák minőségi oktatáshoz való egyenlő mértékű hozzájutása – Országjelentés 2007, Open Society Institute, Budapest, 2007.

Boros Julianna – Szemenyei Mariann: Faológia, Faág Baráti Kör Egyesület, 2005.

Boros Julianna – Lakatos Izabella: Iskola Miskolcon In. Németh Szilvia (szerk.): Fókuszban a roma többségű iskolák Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2005,

Boros Julianna: Iskola ET In. Németh Szilvia (szerk.): Fókuszban a roma többségű iskolák Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2005.

 

Az oktató tudományos közleményeinek teljes jegyzéke megtekinthető az alábbi címen:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10019996

 

CV letöltése.