Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
KÖZÖSSÉGI és SZOCIÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

 

Dr. habil. Juhász Gábor, PhD., egyetemi docens

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Elérhetőségek:

Email: juhaszgaborx@gmail.com, juhasz.gabor@pte.hu

Telefon: 72-503-600 / 23531 (oktatói szoba: 306)

 

Fogadóórák a 2016/17. tanév tavaszi szemeszterében:

kedd 13.00-14.00

szerda 13.00-14.00

 


 

Fontosabb közlemények

Idegen nyelvű könyvek

Dr. Linda Szijjártó - Dr. Gábor Juhász - Dr. Ferenc Csima: Management Economics. Kaposvár University – University of Pannonia– Cereal Research Non-Profit Ltd. of Szeged, 2014

Gábor Juhász – Péter Garai: Human Research in the Non-Profit Sector. The role and importance of human resources and organizational development in fostering operational effectiveness of the organizations in order to facilitate social and labour market integration. Pécs: Universitiy of Pécs, 2007. Printed in Palatia Press, Győr. 207 p. ISBN 978-963-642-174-8

 

Magyar nyelvű könyvek

Dr. Juhász G.: Szervezési és vezetési alapismeretek. Útmutató és fogalomtár. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2007. Nyomdai munkálatok: Palatia Kft., Győr. 222 p. ISBN 978-963-642-159

Juhász Gábor: Társadalmi és munkaerőpiaci érdekek – civil szerepek. Kaposvár: Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány, 2006. Nyomdai munkálatok: Palatia Kft., Győr. 112 p. ISBN 963-06-1261-5; ISBN 978-963-06-1261-6

 

Magyar nyelvű könyvrészletek

Dr. Juhász G.: Fogyatékkal élők felzárkóztatása, valamint a fogyatékkal élő személyt gondozók társadalmi és munkaerőpiaci integrációja. In: Albert J. – Antalóczy P. – Baráth A. – Bertalan P. – Birher N. – Bogács E. – Boros I. – Czakó K. – Czilik I. – Csikós L. – Dávid B. – Glázer A. – Győri P. – Homicskó Á. – Hevesi J. – Juhász G. – Kincsei A. – Rixer Á. – Veress G.: A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése IV. Indikátorrendszer (Szerk.: Birher N. – Boros I.) Patrocinium Kiadó, Bp., 2013. p. 81-223.

Dr. Juhász G. – Vojtek É. – Molnár D. - Borst, J. – Szellő J. – Dr. Mihály N. – Horváth A.- Szendrő K.: A fogyatékkal élő személyek munkaerő-piaci helyzete. In: Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a foglalkoztatáspolitikában. Alapfogalmak, fejlődési trendek (szerk.: Dr. Kövér Á.). Az elektronikus kiadvány a TÁMOP-5.4.4-09/1/C-2009-0001 „Képzésfejlesztés az összetart(oz)ásért” projekt keretében készült. ELTE TáTK, Bp.,2012. 402-495. p.

 

Szerkesztett tanulmánykötetek

Dr. Juhász G. (szerk.): PATRÓNUS. A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete. Tanulmánykötet. Kaposvár-Pécs: Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány, 2007. Nyomdai munkálatok: Palatia Kft., Győr. 224 p. ISBN 978-963-06-4164-7

 

Idegen nyelvű közlemények

Dr. Juhász G.: The Role and Importance of Social Economy in the Development of Local Community and Economy and Regional Convergence. In: Humán Innovációs Szemle. 2013. 1-2. szám. 38-45. p.

Dr. M. B. Erdős – Dr. G. Juhász – D. Molnár: Active citizenship in a post-transitional context. In: Acta Social Analysis (ISSN 20697449). Scientific Journal of Sapientia University. 2012. 

Dr. Garai, P. – Dr. Juhász, G. – Dr. Kemény, G.: The Promotion of European Ecosocial Model to the Development of Hungarian Agricultural Employment and Rural Areas. In: AGRICULTURE Scientific and Professional Review. Vol. XIII./1. 2007. 21-24. p.

 

Az oktató további publikációi az alábbi címen találhatóak:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10020739