Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
KÖZÖSSÉGI és SZOCIÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

 

Dr. Molnár Dániel PhD, egyetemi adjunktus

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Elérhetőségek:

Email: molnar.daniel@pte.hu

Tel.: (72) 503-600 (23559)   (oktatói szoba: 301)

 

Fogadóórák a 2018/19-es tanév őszi szemeszterében:

- kedd 12.00-14.00
- szerda 14.00-17.00
előzetes bejelentkezés: molnar.daniel@pte.hu

 


Képzettség:

  • Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola - politikatudományi PhD (2016)
  • University of New Mexico Anderson School of Management - mediátor (2011)
  • Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar - addiktológiai konzultáns (2010)
  • Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - szociológus (MA) (2004)

 


Oktatott tárgyak: Adatgyűjtés és -feldolgozás, Addiktológia - Drog és társadalom, Addiktológiai konzultáció, A szociológia és társadalomelmélet alapjai I., A társadalmi problémák szociológiája, Az alkohol- és drogpolitika aktuális kérdései, Contemporary Drug Policy, Család a társadalomban, Deviáns jelenségek szociológiája, Információs technológiák a szociális munkában, Kutatásmódszertan I-II., Kvantitatív kutatási módszerek, Societal Processes and Social Problems, Szociális kutatás és feldolgozása, The Foundations of Sociology and Theories of Societies

 


Kutatások:

2017-2018: Role of European Mobility and its Impacts in Narratives, Debates and EU Reforms (ICMPD, University of Oxford COMPAS)

2017: Egészségkárosító magatartásformák a 12-18 éves populációban (4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület)

2016-2017: Pécsi háziorvosi praxisok az addiktológiai ellátórendszerben. (PTE BTK TKI, INDIT Közalpítvány)

2016: A magyarországi addiktológiai ellátórendszer vizsgálata (4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület, EMMI)

2014-2016: Kábítószer-politika Magyarországon 1990 és 2014 között (PTE BTK IDI)

2015: Rehabilitációs programok értékelő kutatása. Szakmai vezető: Dr. Kelemen Gábor, operatív vezető: Bognárné Dr. Erdős Márta (4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület, EMMI)

2014: Hajléktalanellátás az Egyesült Államokban (Balassi Intézet, FSU)

2013: Baranya megye Fejlesztési Programjának kidolgozása (Human Exchange Alapítvány, BMÖ)

2007-2012: Pszichoszociális változás és az átalakulás retorikája a tizenkét lépéses mozgalmakban (OTKA)

2011: Drogproblémák kezelése Új-Mexikóban. (Rézler Gyula Alapítvány, UNM)

2010: HR szolgáltatások kiszervezésének értékelő kutatása (Human Exchange Kutatóintézet, Pannonjob Kft.)

2009: A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkavállalását elősegítő jó gyakorlatok összegyűjtése, elemzése, a támogató intézményi, szolgáltató környezet feltérképezése (FSZK 4863)

2008-2009: Increasing Public Health Safety Alongside the New Eastern European Border Line (IOM Brussels)

2008: Szenvedélybeteg-ellátás Kolozs megyében (Leonardo da Vinci program)

2007-2009: Dél-dunántúli általános- és középiskolás fiatalok attitűdváltozásainak komplex vizsgálata (KAB KEF 07-A-0039)

2007-2008: A gazdálkodási tevékenység, kontrolling és a versenyképesség-javítás összefüggései (ROP-3.3.1-05/1-2006 04 0006/36)

2005: Szombathely térszervező erejének határfelettisége (Phare CBC)

 


Fontosabb publikációk:

Varga E., Endre S., Molnár D., Tényi T., Herold R. (2017). Efficacy of metacognitive training compared with a psychosocial rehabilitation program on social cognitive processing in schizophrenia. European Neuropsychopharmacology 27:(Suppl. 4) p. S959.

Molnár D. (2016) Szakpolitika, kulcsszereplők, jogi szabályozás. In: Borda Viktória, Vojtek Éva (szerk.) Addiktológia: Oktatási segédanyag kulturális közösségfejlesztők és médiaszakemberek számára. Pécs: 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület, pp. 19-31.

Molnár D. (2015). Történeti áttekintés. A magyarországi drogrehabilitációs intézmények működésének szakpolitikai háttere. Szociális Szemle 8:(1-2) pp. 9-29.

Molnár D. (2014). Addiktológia után. In: Erdős M., Márk. M. (szerk.). Felépülő közösségek. Pécs: Pro Pannonia 84-90.

Kelemen G., B. Erdős M., Csürke J., Brettner Zs., Molnár D. (2012). Dialogues for sobriety: A Hungarian model. Practice: Social Work in Action 24.

Molnár D. (2011). Nemzeti drogstratégiák az Európai Unióban. A Nemzeti Drogstratégiához készített munkaanyag. 26 p.

Molnár D. (2011). Politicans on the drug phenomena between 2000-2009 in Hungary. In: B. Erdős M. et al. (szerk.): Reflective Recovery. Budapest: Oriold Books

Molnár D., B. Erdős M., Mucsi G., Csürke J., Brettner Zs., Kelemen G. (2011). Alternative recovery models: A sequential-transformative content analysis.  In: B. Erdős M. et al. (szerk.): Reflective Recovery. Budapest: Oriold Books

Molnár D. (2010). Empirikus kutatási módszerek a szervezetfejlesztésben. Humán Innovációs Szemle 2010/1-2.

Molnár D. (2006): Információs technológiák a szociális felsőoktatásban. Információs Társadalom 2006/2. pp. 77-85.

 

Az oktató további publikációi az alábbi címen találhatóak:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10016024&view=dataSheet