Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
KÖZÖSSÉGI és SZOCIÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

 

Dr. Molnár Dániel PhD, egyetemi adjunktus

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Elérhetőségek:

Email: molnar.daniel@pte.hu

Tel.: (72) 503-600 (23559)   (oktatói szoba: 301)

 

Fogadóórák a 2016/17. tanév tavaszi szemeszterében

(E-mailben előzetes egyeztetés szükséges.) 

hétfő: 10.00-11.00

hétfő: 14.00-15.00

szerda: 13.00-15.30

 

Képzettség:

 • Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
  Interdiszciplináris Doktori Iskola 
  politikatudományi PhD (2016)
 • University of New Mexico Anderson School of Management 
  mediátor (2011)
 • Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
  addiktológiai konzultáns (2010)
 • Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
  szociológus (MA) (2004)

 

Oktatott tárgyak: Adatgyűjtés és -feldolgozás, Addiktológiai konzultáció, A szociológia és társadalomelmélet alapjai I., A társadalmi problémák szociológiája, Az alkohol- és drogpolitika aktuális kérdései, Contemporary Drug Policy, Család a társadalomban, Deviáns jelenségek szociológiája, Információs technológiák a szociális munkában, Kutatásmódszertan I-II., Kvantitatív kutatási módszerek, Szociális kutatás és feldolgozása

 

Kutatások:

 • 2016-2017: Pécsi háziorvosi praxisok az addiktológiai ellátórendszerben. (PTE BTK TKI - INDIT)
 • 2016-2019: Exchange of Practices on Education and Training Models for Members of Refugee Communities in Europe (European Neighbours - Human Exchange Alapítvány; Erasmus+)
 • 2016: A magyarországi addiktológiai ellátórendszer vizsgálata (4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület - EMMI) Szakmai vezető: Dr. Kelemen Gábor, operatív vezető: Bognárné Dr. Erdős Márta
 • 2014-2016: Kábítószer-politika Magyarországon 1990 és 2014 között. (PTE BTK IDI) Témavezető: Dr. Kelemen Gábor
 • 2015: Rehabilitációs programok értékelő kutatása. Szakmai vezető: Dr. Kelemen Gábor, operatív vezető: Bognárné Dr. Erdős Márta (4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület - EMMI)
 • 2014: Hajléktalanellátás az Egyesült Államokban. (Balassi Intézet - FSU)
 • 2013: Baranya megye Fejlesztési Programjának kidolgozása. (Human Exchange Alapítvány - BMÖ)
 • 2007-2012: Pszichoszociális változás és az átalakulás retorikája a tizenkét lépéses mozgalmakban. (OTKA) Témavezető: Dr. Kelemen Gábor
 • 2011: Drogproblémák kezelése Új-Mexikóban. (Rézler Gyula Alapítvány - UNM)
 • 2010: HR szolgáltatások kiszervezésének értékelő kutatása. (Human Exchange Kutatóintézet - Pannonjob Kft.)
 • 2009: A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkavállalását elősegítő jó gyakorlatok összegyűjtése, elemzése, a támogató intézményi, szolgáltató környezet feltérképezése. (FSZK 4863) Témavezető: Dr. Juhász Gábor
 • 2008-2009: Increasing Public Health Safety Alongside the New Eastern European Border Line. (IOM Brussels) Témavezetők: Prof. Baráth Árpád, Dr. Szilárd István, Prof. Ternák Gábor
 • 2008: Szenvedélybeteg-ellátás Kolozs megyében. (Leonardo da Vinci program)
 • 2007-2009: Dél-dunántúli általános- és középiskolás fiatalok attitűdváltozásainak komplex vizsgálata. (KAB KEF 07-A-0039)
 • 2007-2008: A gazdálkodási tevékenység, kontrolling és a versenyképesség-javítás összefüggései. (ROP-3.3.1-05/1-2006 04 0006/36) Témavezető: Dr. Kemény Gábor
 • 2005: Szombathely térszervező erejének határfelettisége. (Phare CBC) Kutatásvezető: Prof. Csapó Tamás

 

Fogadóórák (2015/2016 őszi szemeszter):

Előzetes időpont-egyeztetés:

 

Fontosabb publikációk:

1. Molnár D. (2015). Történeti áttekintés. A magyarországi drogrehabilitációs intézmények működésének szakpolitikai háttere. Szociális Szemle 8:(1-2) pp. 9-29.

2. Molnár D. (2014). Addiktológia után. In: Erdős M., Márk. M. (szerk.). Felépülő közösségek. Pécs: Pro Pannonia 84-90.

3. Molnár D., Gomory, T., Ellsworth M. (2014). Egy új reneszánsz felé - innováció a floridai hajléktalanellátásban. Szociális Szemle (7)1: 70-85.

4. Kelemen G., B. Erdős M., Csürke J., Brettner Zs., Molnár D. (2012). Dialogues for sobriety: A Hungarian model. Practice: Social Work in Action 24.

5. Molnár D. (2011). Nemzeti drogstratégiák az Európai Unióban. drogstrategia.hu/munkaanyagok 26 p.

6. Molnár D. (2011). Politicans on the drug phenomena between 2000-2009 in Hungary. In: B. Erdős M. et al. (szerk.): Reflective Recovery. Budapest: Oriold Books

7. Molnár D., B. Erdős M., Mucsi G., Csürke J., Brettner Zs., Kelemen G. (2011). Alternative recovery models: A sequential-transformative content analysis.  In: B. Erdős M. et al. (szerk.): Reflective Recovery. Budapest: Oriold Books

8. Molnár D. (2010). Empirikus kutatási módszerek a szervezetfejlesztésben. Humán Innovációs Szemle 2010/1-2.

9. Kemény G. - Juhász G. - Molnár D. (2008): A gazdálkodási tevékenység, kontrolling és versenyképesség-javítás összefüggései. In: Vállalkozások gazdasági együttműködésével, az innovációs tevékenység javításával kapcsolatos közös kutatási projektek a székesfehérvári régió iparvállalatainak és felsőoktatási intézményeinek közreműködésével (ROP). (szerk.: Barkócziné Makai Éva) Székesfehérvár: MTESZ Fejér Megyei Szervezete. 72-132. p.

10. Molnár D. (2006): Információs technológiák a szociális felsőoktatásban. Információs Társadalom 2006/2.

 

Az oktató további publikációi az alábbi címen találhatóak:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10016024