Professionalization of Social Work

Tue, 2018/07/03 - 21:39 -- Dr. Molnár Dániel

The Department of Community and Social Work, University of Pécs, Hungary, would like to invite our distinguished partners to attend an international conference on the Professionalization of Social Work to be held October 11th & 12th, 2018.

Participation is free of charge but prior registration is necessary (deadline for presenters: 7th September, 2018; deadline for participants only: 30th September 2018).

The conference aims to gather multinational expertise, provide a forum for multidisciplinary dialogues, promote the dissemination of research results, and generate best-practices in Social Work curriculum development. 

The conference will cover a variety of themes, including presentations on the following topics:  

  • Evaluation of  Social Work Curriculum Development
  • Social Work across the Life-Span
  • Addiction Studies
  • Community Work/Community Development
  • Social Work in the Labour market 
  • Regional Models from a Cross-cultural Perspective

Proposal ideas that extend beyond these thematic areas but may have relevance to the field will also be considered. Virtual participation is available for those who are unable to attend the conference in person (video presentations and e-poster presentations). 

Conference languages: English and Hungarian. Translation is not available. 

 

Programme of the conference

October 11, 2018

9.00-10.00: Registration

10.00-10.30: Köszöntők

10.30-11.00: Thinking about social work education for the 21st Century: Philosophical challenges and pragmatic opportunities in the United States James J. Clark, Ph.D., LCSW, Dean, Florida State University

11.00-11.30: The use of programme evaluation in curriculum development Prof. Dr. Roger Ellis, OBE, Director, Social and Health Evaluation Unit (SHEU)

11.30-12.00 Coffee break

12.00-12.30: Developing high-quality services for children and families: The KVC Kentucky approach Elizabeth L. Croney, MSV, LCSW, KVC Health Systems

12.30-13.00: Discussion

13.00-14.00: Break

14.00-16.00 Paralell sessions

1. A szociális munka oktatásfejlesztési kérdései. Az értékelő kutatás a fejlesztések szolgálatában / Evaluation of  Social Work Curriculum Development Szekcióvezető: Dr. Szöllősi Gábor, Ph.D egyetemi docens, PTE Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

Presentations:

What are the advantages of getting an MSW degree for social workers in the USA? Fran Gomory, MSW, LCSW, Director, MSW Program, Florida State University

Practice, Professionalization and Social Work Learning Outcomes Dr. B. Erdős Márta, Ph.D, egyetemi docens PTE Közösségi és Szociális Munka Tanszék

Képzéshasznosulás a segítő szakmában Dr. Albert-Lőrincz Csanád Ph.D., Dr. Belényi Emese Ph.D., Dr. Flóra Gábor, Ph.D., Partiumi Keresztény Egyetem Társadalomtudományi Tanszék

2. Szociális munka a munka világában / Social Work in the Labour Market Szekcióvezető: Dr. Juhász Gábor, Ph.D., egyetemi docens, PTE Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

Presentations:

Szociális segítés és szociális szakemberek a periférián Bogárdi Tünde Eszterházy Károly Egyetem

The Transition of Social Work Graduates from University Education to Labour Market Gál Katalin, Ph.D., Dr. Pásztor Rita, Ph.D. Dr. Székedi Levente Ph.D., Partiumi Keresztény Egyetem Társadalomtudományi Tanszék

Best Practices on Labour Market Integration in the framework of an international project Dr. Juhász Gábor, Ph.D., egyetemi docens, PTE Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

3. Workshop: A visszacsatolás jelentősége a szociális munkás praxisban Tomi Gomory, Ph.D., Florida State University

17.00 KÖZÖSSÉGI ADOMÁNYGYŰJTŐ ÉLMÉNYFŐZÉS

 

October 12, 2018

9.00-10.00: Registration

9.00-10.00 Poster session

10.00-10.30: Köszöntők

10.30-11.00: Az egyéni hőstettektől az egyetemi mesterszakig Dr. Vercseg Ilona Ph.D., címzetes egyetemi tanár, ELTE TÁTK Szociális Munka Tanszék

11.00-11.30: Coffee break

11.30-12.00: Kell-e újratervezés? – Professzionalizáció és szociálismunkás-képzés Dr. Budai István Ph.D., Széchenyi István Egyetem Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék

12.00-12.30: Útkeresések és útvesztések a gyermekvédelmi szakemberek szakma- és családképének vizsgálatán keresztül Dr. habil. Rácz Andrea, tanszékvezető, Ph.D., ELTE TÁTK Szociális Munka Tanszék

12.30-13.30: Break

 13.30-15.00 Paralell sessions

1. Addiktológia a szociális munkában. Klinikai Szociális munka / Addiction Studies Szekcióvezető: Prof. Dr. Kelemen Gábor, egyetemi tanár, PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

Presentations:

Érintettség a szociális segítő szférában Szécsi Judit, ELTE TáTK

Határ terület – terület határ, avagy szociális munkásként a mentalizáció alapú terápia világában Ágoston Dorina szociális munkás, MBT terapeuta – Rozgonyi Róbert szociális munkás, MBT terapeuta, INDIT Közalapítvány

A jellineki addikció-koncepció időszerűsége Márk Mónika

From a science of personality to the Professional Capabilities Framework of the British Association of Social Workers Prof. Dr. Kelemen Gábor, egyetemi tanár, PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék 

Perinatal Loss in the Family Bornemisza Ágnes PTE BTK Pszichológia Doktori Iskola

2. Közösségi munka, közösségfejlesztés / Community Work, Community Development Szekcióvezető: Dr. B. Erdős Márta, Ph.D, egyetemi docens PTE Közösségi és szociális Tanulmányok Tanszék

Presentations:

„Common Value” - Community Learning and Cultural Learning in Ormánság Boros Julianna egyetemi tanársegéd, Gergye Eszter, PTE

Local Communities in Rural Hungary Dr. Ragadics Tamás, Ph.D, egyetemi adjunktus, PTE

A közösségfejlesztés kulturális területű megközelítései Arapovics Mária, habil. PhD, ELTE TáTK és Szabadtéri Néprajzi Múzeum

 3. Regionális modellek interkulturális nézőpontból / Regional Models from a Cross-cultural Perspective Szekcióvezető: Borda Viktória PTE Közösségi és Szociális Munka Tanszék

Presentations:

Szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer működési mechanizmusai Darvas Ágnes, Rácz Andrea, Sik Dorottya, Szécsi Judit ELTE TáTK

A szociális munka szakma szintet lép a professzionalizálódás útján Budai István, Fábián Gergely, Hegyesi Gábor, SZE

Cigány, roma családok az Ormánságban Boros Julianna, egyetemi tanársegéd, PTE

 

Trauma-kezelés és szociális munka. Holokauszt-trauma, mint modell és metafora Dr. Háberman Zoltán Ph.D., egyetemi docens, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

 

Prospective authors are invited to submit an abstract (maximum of 500 words) to molnar.daniel@pte.hu until 7th September, 2018. Authors will be informed of their acceptance on or before 14th September, 2018.

Abstracts for poster or oral presentations will be published in electronic form; selected papers will be published in a peer-reviewed conference proceeding, both in print and in electronic form.