Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
KÖZÖSSÉGI és SZOCIÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

 

FELVÉTELI FELHÍVÁS - ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA

Nyomtatóbarát változatPDF változat

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS  

 

A Pécsi Tudományegyetem BTK TKI Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék „Iskolai szociális munka” szakirányú továbbképzési szakra felvételt hirdet 2019. őszi szemeszterétől

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 01.

Képzés kezdete: 2019. szeptember hónap

Nyilvántartási és engedély szám: FNYF/981-3/2018.

Tandíj:90.000 Ft/félév (összesen: 180.000 Ft/képzés)

 

A képzés célja: olyan multidiszciplináris és interprofesszionális szakemberek  képzése, akik társszakmákkal (pedagógus, gyógypedagógus, védőnő, pszichológus, rendőr, stb.) együttműködve végzik tevékenységüket annak érdekében, hogy feltárják és hatékonyan kezeljék a családi és iskolai krízisekből (pl. a családon belüli, kapcsolati és az iskolai erőszakból fakadó) problémákat, enyhítsék a kulturális feszültségeket, a gyermekszegénységből eredő hátrányokat, megelőzzék az iskolai, közösségi kirekesztődést a közösségi kapcsolatok erősítésével. A közvetetten az iskolai szociális munka eszközeivel csökkentsék az iskolai kudarcok kialakulásának az iskolakerülésnek, valamint az iskolai lemorzsolódásnak a kockázatát.

 

Az iskolai szociális munka szakirányú továbbképzés ELŐNYEI:

 

ü  Fejlődési, továbbtanulási lehetőséget kínál a diplomásoknak, messzemenően épít a jelentkezők saját szakterületén szerzett szakmai tapasztalataira. 

ü  Gyakorlatias tudásanyagot ad a jelentkezőknek

ü  Speciális, az adott tevékenységhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket és tudást biztosít

ü   jól alkalmazkodik a gazdasági szféra igényeihez, reagál a munkaerőpiac gyors változásaira (Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló törvény módosításához is kapcsolódik, mely 2018. szeptember 01-től a Család- és Gyermekjóléti Központok kötelezően ellátandó feladatai közé sorolja az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet)

 

Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél bölcsészettudomány, pedagógusképzés vagy társadalomtudomány képzési területen.

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalomtudományi.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: iskolai szociális munkás

Képzési forma: levelező (konzultációk: 4 alk./félév, péntek,szombat/alk., 60 kredit/félév)

Képzési idő: 2 félév                                                                      

Tandíj:90.000 Ft/félév (összesen: 180.000 Ft/képzés)

Jelentkezés módja: honlapról (http://btk.pte.hu/iskszocmunk) letölthető jelentkezési lapon. A jelentkezést postai vagy online módon, az eredeti (aláírt) dokumentumokat szkennelt formában a boros.julianna@pte.hu e-mail címre küldhető

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint CV (szakmai önéletrajz).

A tervezett hallgatói létszám: 10 fő

Egyéb információk:  A képzés csak megfelelő számú (10 fő) jelentkezés esetén indul.

Kapcsolattartó: Boros Julianna cím: 7624 Pécs, Rókus u. 2., tel/fax: (72) 501-500 mellék: 23577, mobil:06/70/601-5329 email: boros.julianna@pte.hu, honlap: http://btk.pte.hu/iskszocmunk; http://szocialismunka.btk.pte.hu/hu/tartalom/iskolai_szocialis_munka_sza...