Alapszak (BA)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A szociális munka alapképzési szak (BA) képzési ideje: 6+1 (terepgyakorlati) félév.

Szakfelelős: Prof. Dr. Kelemen Gábor

A szociális munka BA képzés főbb tantárgyai (minden tantárgy kurzusokat foglal magában):

 • A szociális munka alapjai
 • Egyéni és családi szociális munka
 • Csoport- és közösségi szociális munka
 • Differenciált szociális munka ismeretek
 • Bevezetés a társadalom- és szociálpolitikába
 • A szociálpolitika rendszere és területei
 • Differenciált szociálpolitikai ismeretek
 • A társadalomismeret alapkérdései
 • Szociológia a szociális munkában
 • A szociális munka társadalmi kérdései
 • Bevezetés a pszichológiába
 • A szociális munka pszichológiai alapjai
 • Differenciált pszichológiai ismeretek
 • Bevezetés a jogtudományba
 • Szociális jog
 • Jogalkalmazás és jogvédelem a szociális munkában
 • Népegészségügyi alapismeretek
 • Egészségtudomány a szociális munkában
 • Bevezetés a pedagógiába
 • Komplex modul
 • Szakmai törzsmodul
 • Szakdolgozat
 • Szabadon választható tárgyak
 • Intenzív terepgyakorlat

A képzés során komplex modulok keretében nyílik lehetősége hallgatóinknak a szociális munka egy-egy speciális szakterületének elmélyítő megismerésére. A tanszékünk a következő komplex modulokat készül indítani:

 • Addiktológiai komplex modul
 • Szociális munka a gyermekvédelemben komplex modul
 • Szociális munka az egészségügyben komplex modul

Az ismeretek ellenőrzési módja: az egyes tantárgyakból vizsgát (kollokviumot) tesznek a diákok. A szigorlatok száma kettő, ezek tárgya a pszichológia és a jogtudomány. Tanulmányaik végén a diákok szakdolgozatot készítenek, majd ezt követően záróvizsgát tesznek, komplex szóbeli vizsgán tanúsítják szakmai felkészültségüket, ahol különös hangsúllyal szerepelnek a szociális munka elméletét és gyakorlatát megalapozó sajátos társadalom- és szociálpolitikai, szociológiai, jogtudományi, közgazdaságtudományi, pszichológiai és módszertani ismeretek.

A végzettség megnevezése:
Szociális munkás

Elhelyezkedési lehetőségek:

Statisztikai számítások szerint, 2010-ig mintegy 17 ezer szakképzett szociális munkásra volna szükség Magyarországon. Ennek az igénynek a jelenleg működő tíz szociális munkást képző intézmény mindeddig csupán 18%-át volt képes kielégíteni, kb. 3 ezer főiskolai végzettségű „általános szociális munkás", és mintegy 250-300 egyetemi végzettségű „okleveles szociális munkás" kibocsátásával a hazai szociális munkaerő-piacra. Baranya megyében a szociális szolgáltatások területén kb. 300 közalkalmazott dolgozik, akiknek legfeljebb 1/5 része rendelkezik szociális munkás szakképesítéssel. A szakképzett szociális munkások iránti igény az utóbbi évtized során a szociális szolgáltató-rendszer valamennyi területén folyamatosan nőtt.

Kívánalmak:

A szociális munkás hivatást ajánljuk mindazoknak az érettségizett diákoknak, akik késztetést éreznek arra, hogy közreműködjenek a nélkülöző, bajban lévő (pl. érzelmi, kapcsolati, megélhetési válság, krízis) emberek, családok, csoportok és közösségek számára történő segítségnyújtásban. A szakszerű, professzionális módon tevékenykedő szociális munkások a változás olyan katalizátorai, akik elsősorban a személy és környezete közti kapcsolatrendszer és a szociális háló erősítése, helyreállítása révén járulnak hozzá az érintettek megküzdő képességeinek növeléséhez, ezáltal nehézségeik megoldásához, megelőzéséhez, illetve a helyzet romlásának megakadályozásához.

A szociális munkások értékeikben elkötelezettek az emberi élet minőségének javítása, a szolidaritás, s társadalmi kohézió, az esélyegyenlőség, valamint a jólét és jóllét növelése mellett. Kritikus gyakorlatukban és közösségi szolgálatunkban egyaránt a szegénység, az elidegenedés, a társadalmi kirekesztés és a privilégiumok csökkentésére törekszenek.