Dr. Boros Julianna, egyetemi adjunktus

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

 

Elérhetőségek:

Email: boros.julianna@pte.hu

Tel.: (72) 503-600 (23577)   (oktatói szoba: 311)

 

Fogadóórák: 

Előzetesen időpont egyeztetés szükséges e-mailen(boros.julianna@pte.hu)
Szerda 11.30-14.00
Csütörtök 8.30-11.00
 

További, alternatív időpontokban, előzetes egyeztetés alapján!

 

 

Képzettség

Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola, Ph.D. (2019)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, Szociálpolitika és Szociális Munka Tanszék, szociálpolitikus (MA) (2005)

 

Oktatott tárgyak: szociálpolitika története, szakmai módszertani készségfejlesztés, iskolai szociális munka, kisebbségek Magyarországon

 

Kutatási terület

Társadalmi – és oktatási egyenlőtlenségek (kirekesztés, szegregáció, integráció, inklúzió) összefüggései

Cigány népesség helyzete Magyarországon (oktatás, lakhatás, foglalkoztatás, szociális területen)

Területi szociálpolitika

 

Ösztöndíjak, Kitüntetések, Díjak

2017-2018: Új Nemzeti Kiválóság Program – Nemzeti Felsőoktatási Kiválósági Ösztöndíj (10 hó)

2017: Magyar Tudományos Akadémia – Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund

Scholarship

2016: Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

2011: Junior Prima díj - oktatás és köznevelés kategóriában 30 év alatti fiatal tehetségek támogatása

2006: Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíja cigány/roma phd hallgatók számára - tudományos

segédmunkatárs 2006-2008

2006-2007: PTE ösztöndíjas (nappali tagozatos) Ph.D. hallgató

2005: oklevél kiváló tanulmányi és tudományos munkáért, ELTE Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata

2001-2005: Romaversitas Alapítvány ösztöndíjas hallgatója

 

Kutatási tapasztalat

2017-2018: Kitörési pont az iskola – a tanulás/tudás szerepe hátrányos helyzetű térségekben élő cigány közösségekben (kutatásvezető) (UNKP)

2017-: A társadalmi- és területi egyenlőtlenségek összefüggései – a cigány népesség térbeli szegregációja – KÓRÓS településen (kutatásvezető) Sellyei kistérség (PTE)

2016-2017: Cigány/roma fiatalok a rendszerváltás után – Utak az iskolába és a munkaerő-piacra egy pályaorientációs program tükrében (Ph.D kutatás) (MTA-SYLFF)

2014-2015 Amrita az ezredforduló előtt Kutatás vezető: dr. habil. Híves-Varga Aranka – Kérdőíves vizsgálat: Boros Julianna

2015 „Környezetiparhoz kapcsolódó innovatív transz- és interdiszciplináris kutatói team fejlesztése a PTE tudományos bázisán” TÁMOP-4.2.2.D- 15/1/KONV-2015- 0015 „Értékelő kutatás” alprojekt:

Kutatásvezető Bognárné dr. Erdős Márta

2011 Kistérségi helyzetelemzés „Legyen az esély egyenlő – Esélyteremtés a Sásdi kistérségben” c. (TAMOP 5.2.3) pályázat keretében Kutatás vezető : Boros Julianna Magyar Tudományos Akadémia Gyermekszegénység Elleni Programiroda és a Pécsi Tudományegyetem Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

2010 Integrációs oktatáspolitika hatásvizsgálata Kutatásvezető: Havas Gábor, Zolnay János, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatási Kutatóközpont

2010 Területi hátrányok a sellyei kistérségben Kutatásvezető: Boros Julianna, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék – Oktatás és Társadalom Doktori Iskola

2009 Aprófalvak az Ormánságban Kutatásvezető: Boros Julianna, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatási Központ

2009 Gyermekszegénység és az Út a munkához program hatásai a családok jövedelmi helyzetére, Kutatást vezette : Ferge Zsuzsa – Váradi Mónika,. Sásdi kistérségben kutatótábor vezető : Boros Julianna MTA GYENP-RKK- PTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

2007-2008 Esélyegyenlőségi programok a felsőoktatásban, Vezette : Havas Gábor, Oktatási és Kulturális Minisztérium-HÖOK- Romaversitas Alapítvány

2007-2008 Tanoda kutatás, Vezette : Németh Szilvia, Roma Oktatási Alap-TÁRKI- TUDOK

2007-2008 Felsőfokú szakképzés és a munkaerő-piac kapcsolata, Vezette : Györgyi Zoltán, OTKA-OFI

2006-2007 A gyermekvédelemben élők tanulási esélyei a Dél-dunántúlon Vezette : Forray R. Katalin, Országos Kutatási Alap

2006 Integráció az oktatásban. Vezette : Mayer József-Németh Szilvia. Országos Közoktatási Intézet

2003-2004 Állami gondozottak Baranya-megyében. Vezette Varga Aranka, Faág Baráti Kör Egyesület

2003-2004 Szegregáció az általános iskolákban. Vezette :Németh Szilvia, Országos Közoktatási Intézet

2002 Monoszló-2001. Vezette : Ferge Zsuzsa.

2001 „Szülői jogok a közoktatásban”. Vezette: Tausz Katalin-Ligeti György

2000 „Diákjogok-pedagógusjogok”. Vezette: Tausz Katalin-Ligeti György

 

Fontosabb publikációk:

Boros Julianna: Egyéni utak, társadalmi helyzetek, PTE BTK TKI Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék, Pécs, 2017. 227. p. ISBN 978-963- 429-147- 3

Boros Julianna: Kölcsönös befogadás (inklúzió) szemlélete a rendszerváltás után egy cigány/roma pályaorientációs programban In: Fehér Ágota-Mészáros László (szerk.): „…et vocavit vocatione sua sancta” A pedagógiai hivatás a keresztény nevelésben, Tanulmánykötet, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác, 2017. 48-61.

Boros Julianna: A roma/cigány tanulók támogatása Szociálpedagógia 2016/3-4. 73-87.

Boros Julianna: Kérdőíves vizsgálat az Amrita Orientációs Baráti Kör Egyesület tagjaival - tapasztalatok és eredmények, In: Varga Aranka Amrita az ezredforduló előtt. 242 p. Pécs: PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék,  2015. pp. 89-147.

Boros Julianna: A települési szegregáció feltételezett okai és következményei, Pécs, Acta Sociologica, 2011. IV. évfolyam, I. szám 97-113.

Boros Julianna: Aprófalvak az Ormánságban, In.: Paskó Ildikó, Zolnay János (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon 2009. EÖKIK, Budapest

Boros Julianna (társszerző): Egy kutatás Gyakorlati tapasztalati a sásdi kistérségben, In.: Szociális Szemle 2009/1-2.

Forray R. Katalin - Boros Julianna: A cigány, roma tehetséggondozás intézményei, Educatio, 2009./II. 

Boros Julianna: A tanodák működése – három dél-dunántúli példa In: Németh Szilvia (szerk.): A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése – kutatási beszámoló, Budapest, 2009. TÁRKI-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. 68-95. https://www.romaeducationfund.hu/sites/default/files/publications/tanoda...

Boros Julianna (társszerző) dr. Farkas Lilla, Németh Szilvia, Papp Z. Attila, Kardos Zsófia: A romák minőségi oktatáshoz való egyenlő mértékű hozzájutása – Országjelentés 2007, Open Society Institute, Budapest, 2007.

Boros Julianna – Szemenyei Mariann: Faológia, Faág Baráti Kör Egyesület, 2005.

Boros Julianna – Lakatos Izabella: Iskola Miskolcon In. Németh Szilvia (szerk.): Fókuszban a roma többségű iskolák Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2005,

Boros Julianna: Iskola ET In. Németh Szilvia (szerk.): Fókuszban a roma többségű iskolák Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2005.

 

Az oktató tudományos közleményeinek teljes jegyzéke megtekinthető az alábbi címen:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10019996

 

CV letöltése.