Dr. habil. Juhász Gábor, PhD., egyetemi docens

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

 

Elérhetőségek:

Email: juhaszgaborx@gmail.com, juhasz.gabor@pte.hu

Telefon: 72-503-600 / 23531 (oktatói szoba: 306)


 

Fogadóórák: 

Minden héten kedden délután 15.20 és 16.00 h között, előzetes, e-mail-en történő egyeztetés alapján.

További, alternatív időpontokban, előzetes egyeztetés alapján.


 

Képzettség, tudományos fokozat, habilitáció

2008: Dr. habil. (neveléstudományok), Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs;

2004: Európai Unió szakértő (szakirányú továbbképzési szakon szerzett egyetemi diploma), Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Pécs;

2001: Ph.D. (Dr.) (közgazdaságtudomány), Kaposvári Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola, Kaposvár;

1997: általános szociális munkás (főiskolai diploma), Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs;

1996: okleveles szociálpolitikus (egyetemi diploma), Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs;

 


 

Oktatott területek: jóléti gazdaság, szociális gazdaság, társadalom és gazdaság összefüggései, szociálpolitika és gazdaság, humán kutatás-fejlesztés és innováció, emberi erőforrás-gazdálkodás,

szervezetfejlesztés és projektmenedzsment szociális és foglalkoztatási kezdeményezések keretei között.

 


 

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok:

 

-         2016: Social Impact Award. Dr. Fejes J. – Dr. Juhász G. – Dózsa Zs.: „Insects for Processing Hi Protein Products and Complementary Consumption”. Simonyi Business and Economic Development Center, The Simonyi Summer Entrepreneurship Consulting Program. Pécs, 2016

-         2015-től jelenleg is: a Tempus Közalapítvány regisztrált pályázatértékelő szakértője.

-         2014-től jelenleg is: az MTA IX. Gazdaság-és Jogtudományok Osztály Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság Gazdálkodás az Emberi Erőforrásokkal Albizottság köztestületi tagja;

-         2014-től jelenleg is: a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpont alapítója és vezetője;

-         2013-tól jelenleg is: a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia-demográfia Doktori Iskolájának témavezetője;

-         2013-tól 2016-ig: A Pécsi Tudományegyetem Szenátusának tagja;

-         2012-2013: a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció kidolgozásában résztvevő Társadalmi munkacsoport szakértője. Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs.

-         2010-től jelenleg is: a Magyar Szociológiai Társaság tagja. A Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztály titkára.

-         2010-jelenleg is: A Humán Innovációs Szemle Szerkesztőbizottságának tagja, alapító főszerkesztő.

-         2010-től jelenleg is: az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága IX. Gazdaság-és Jogtudományok Szakbizottság Szociológiai Munkabizottsága tagja;

-         2010-től jelenleg is: a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szocioökonómiai Tudományos Műhely alapítója és vezetője;

-         2009: bejegyzett és minősített emberi erőforrás-gazdálkodási vezető tanácsadó. Szakmai minősítés. Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége – Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. Budapest.

-         2008-tól jelenleg is: A Szociális Szemle Szerkesztőbizottságának tagja.

-         2007: A „PATRÓNUS – Pályaválasztást segítő és mentor tanár program a Dél-dunántúli Régióban” elnevezésű regionális munkaerőpiaci program „A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepció megvalósíthatósági tervezetének elkészítése” programrész szakértője.

-         2007: az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) regisztrált bíráló bizottsági szakértője a humán fejlesztésekhez tartozó, foglalkoztatás és szociális területeken.

-         2006: a Magyar Akkreditációs Bizottság felkérésére a Kari Látogató Bizottság tagja a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karán.

-         2006: a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program „3.3. A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése” intézkedéshez tartozó pályázatok monitoring szakértője. Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóság, Budapest.

-         2006: a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program (3.1.3.) „TIPP” c. projekt végrehajtásához kapcsolódóan, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által koordinált, „HIDAK: Dél-Dunántúli Területfejlesztő Társulások Köre, KALEIDOSZKÓP: Partnerségre Épülő         Integrált Projektfejlesztő Képzések Kezdőknek” képzési programok szakértője.

–         2005-től jelenleg is: a Magyar Közgazdászok Tudományos Társaságának elnökségi tagja.

–         2005-től 2007-ig: a Magyar Felsőoktatás Barátai Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagja.

–         2005-től jelenleg is: az MTA VEAB Gazdaság-, Jog és Társadalomtudományi Szakbizottságának tagja.

–         2005: „Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban” kutatói ösztöndíj. Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány – Civil Társadalomért Alapítvány – Oktatási Minisztérium.

–         2005: a Projekt Előkészítő Alap (PEA) keretében a HEFOP 2.1.5., 2.1.6. és 3.5.4. intézkedésekhez tartozó pályázatok esetében előzetes tanácsadást végző szakértő a RAMBOLL Konzorcium megbízásából.

–         2005: a Nemzeti Szakképzési Intézet által regisztrált szakértő (facilitátor). A Nemzeti Fejlesztési Terv HEFOP 3.2.1. „Új szakképzési szerkezet” komponense keretében a magyar foglalkozási szerkezet elemzésében és a szakképzési rendszer átalakításában való részvétel munkakörelemző csoportok irányítása (DACUM módszer) által.

–         2004: az Oktatási Minisztérium által bejegyzett közoktatási, szakképzési és felsőoktatási szakértő, a HEFOP, a GVOP, a PEA és az EQUAL Programok pályázatainak előértékelője. Regisztrációs szám: 0024/előért/hátrszfo2004.

–         2004: az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht., valamint a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium HEFOP és EQUAL Program Irányító Hatósága szakértői jegyzékébe bejegyzett pályázati értékelő.

–         2003: bejegyzett közigazgatási szakértő – oktató - tréner. Szakmai minősítés. Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest.

–         2002-2003: a Somogyi Műszaki Szemle Szerkesztőbizottságának tagja.

–         2002: elnökségi elismerés kiemelkedő szakmai munkáért. Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége. Budapest.

–         2001-től jelenleg is: a Pécsi Tudományegyetem doktori iskolái (Politológia, Neveléstudományi), valamint a Kaposvári Egyetem Szervezés-és Gazdálkodástudományi Doktori Iskolája által felkért doktori munkabizottsági tagként konzulensi és opponensi tevékenységek ellátása doktoranduszok esetében;

–         2000-jelenleg is: az MTA PAB Agrárökomómiai Szakbizottságának (IV. Szakbizottság Munkabizottsága) tagja.

–         2000-2003: a Kaposvári Közművelődési Tanács tagja.

–         2000-2002: a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság tagja.

–         2000-től jelenleg is: az Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetségének tagja, bejegyzett, minősített tanácsadó, 2009-től vezető tanácsadó.

–         2000: bejegyzett és minősített emberi erőforrás-gazdálkodási tanácsadó. Szakmai minősítés. Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége. Budapest.

–         1998: „Armand Blanc” Publikációs Díj. (Juhász, G - Kemény, G.: Factors Influencing the Development of Agricultural Enterprises in Hungary. Proceedings of XIII. International Congress on Agricultural Engineering.) Rabat, Marokkó.

–         1998-tól 2015-ig: a Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Human Exchange Társadalmi és Gazdasági Erőforrások Kutató Intézet (HEKI) igazgatója.


 

Fontosabb közlemények

Idegen nyelvű könyvek

Dr. Linda Szijjártó - Dr. Gábor Juhász - Dr. Ferenc Csima: Management Economics. Kaposvár University – University of Pannonia– Cereal Research Non-Profit Ltd. of Szeged, 2014

Gábor Juhász – Péter Garai: Human Research in the Non-Profit Sector. The role and importance of human resources and organizational development in fostering operational effectiveness of the organizations in order to facilitate social and labour market integration. Pécs: Universitiy of Pécs, 2007. Printed in Palatia Press, Győr. 207 p. ISBN 978-963-642-174-8


 

Magyar nyelvű könyvek

Dr. Juhász G.: Szervezési és vezetési alapismeretek. Útmutató és fogalomtár. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2007. Nyomdai munkálatok: Palatia Kft., Győr. 222 p. ISBN 978-963-642-159

Juhász Gábor: Társadalmi és munkaerőpiaci érdekek – civil szerepek. Kaposvár: Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány, 2006. Nyomdai munkálatok: Palatia Kft., Győr. 112 p. ISBN 963-06-1261-5; ISBN 978-963-06-1261-6


 

Magyar nyelvű könyvrészletek

Dr. Juhász G.: Fogyatékkal élők felzárkóztatása, valamint a fogyatékkal élő személyt gondozók társadalmi és munkaerőpiaci integrációja. In: Albert J. – Antalóczy P. – Baráth A. – Bertalan P. – Birher N. – Bogács E. – Boros I. – Czakó K. – Czilik I. – Csikós L. – Dávid B. – Glázer A. – Győri P. – Homicskó Á. – Hevesi J. – Juhász G. – Kincsei A. – Rixer Á. – Veress G.: A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése IV. Indikátorrendszer (Szerk.: Birher N. – Boros I.) Patrocinium Kiadó, Bp., 2013. p. 81-223.

Dr. Juhász G. – Vojtek É. – Molnár D. - Borst, J. – Szellő J. – Dr. Mihály N. – Horváth A.- Szendrő K.: A fogyatékkal élő személyek munkaerő-piaci helyzete. In: Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a foglalkoztatáspolitikában. Alapfogalmak, fejlődési trendek (szerk.: Dr. Kövér Á.). Az elektronikus kiadvány a TÁMOP-5.4.4-09/1/C-2009-0001 „Képzésfejlesztés az összetart(oz)ásért” projekt keretében készült. ELTE TáTK, Bp.,2012. 402-495. p.


 

Szerkesztett tanulmánykötetek

Dr. Juhász G. (szerk.): PATRÓNUS. A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete. Tanulmánykötet. Kaposvár-Pécs: Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány, 2007. Nyomdai munkálatok: Palatia Kft., Győr. 224 p. ISBN 978-963-06-4164-7


 

Idegen nyelvű közlemények

Dr. Juhász G.: The Role and Importance of Social Economy in the Development of Local Community and Economy and Regional Convergence. In: Humán Innovációs Szemle. 2013. 1-2. szám. 38-45. p.

Dr. M. B. Erdős – Dr. G. Juhász – D. Molnár: Active citizenship in a post-transitional context. In: Acta Social Analysis (ISSN 20697449). Scientific Journal of Sapientia University. 2012. 

Dr. Garai, P. – Dr. Juhász, G. – Dr. Kemény, G.: The Promotion of European Ecosocial Model to the Development of Hungarian Agricultural Employment and Rural Areas. In: AGRICULTURE Scientific and Professional Review. Vol. XIII./1. 2007. 21-24. p.


 

Az oktató további publikációi az alábbi címen találhatóak:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10020739