Dr. habil. Szöllősi Gábor, PhD., egyetemi docens, szemináriumvezető

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Elérhetőségek:

Email: szollosi.gabor@pte.hu

Tel.: (72) 503-600 (23576)    (oktatói szoba: 305)

 


 

Fogadóórák:

(E-mailben előzetes egyeztetés szükséges.)

Kedd 10:30-11:45
Szerda 10:00:11:30

 


Tudományos fokozat:

  • PhD fokozat, szociológia tudományok, szociálpolitika szakterület; Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Intézete, 2003

 

Szakképzettség: 

  • Állam- és jogtudományi doktori diploma Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pécs 1977.
  • Szociológus (szociálpolitika ágazatos) diploma Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai Intézet Budapest 1992.
  • Jogi szakvizsga Budapest 1979.

 

Kutatási terület:

  • a különféle társadalmi problémák konstruálása a társadalomban
  • a szociális kérdések kezelésére irányuló politikák közpolitikai elemzése
  • a szociális szakma professzionalizálódása

 


Fogadó órái a 2015/16. tanév tavaszi szorgalmi időszakában:

kedden 10:00-12:00

szerdán 14:00-15:00

 

Időpont egyeztetés szükséges e-mailben:  szollosi.gabor@pte.hu

 


 Publikációk:

Szöllősi Gábor: A gyámhatóságok szociális segítő tevékenységének empirikus vizsgálata. Esély, 1995. 2. szám 101-122. o.

Protection of the Family by Family Law and Other Instruments. In: Ludwig Salgo (szerk.): The Family Justice System. Past and Future, Experiences and Propects. Collegium     Budapest, 1997. 81-109. o.

Szöllősi Gábor Hogy fogalmunk legyen róla... (A veszélyeztetettség fogalma az amerikai gyermekvédelemben) Esély, 2000. 4. szám. 39-71.o.

Szöllősi Gábor: A gyermekjóléti szolgáltatás előzményei, közpolitikai kapcsolatai és funkciói. Család, Gyermek, Ifjúság. 2000. 4. szám 17-23. o.

Szöllősi Gábor: A gyermekvédelmi politika vázlata. In: Nagy J. Endre (szerk.): Szociológia, szociálpolitika, szociális munka. Válogatott tanulmányok. Pécsi Tudományegyetem BTK Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék. Pécs, 2001. 193-207.o.

Szöllősi Gábor: A gyermekvédelem osztályok felettiségéről. In: Berki Zolna (szerk.): Korrupció Magyarországon II. Transparency International Magyarországi Tagozata Egyesület, 2003. Budapest 106-129.o.

Szöllősi Gábor: A családon belüli bántalmazás és a szociális szakma viszonyáról. Család, Gyermek és Ifjúság 2003. 1. szám 5-24.o.

Szöllősi Gábor: A gyermekvédelmi probléma, mint társadalmi konstrukció. Esély 2003. 2. szám 75-95.o.

Szöllősi Gábor (szerk): Gyermekjóléti alapellátás. Segédanyag a szociális szakvizsgához. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest 2004.

Fehér Lenke - Gyurkó Szilvia - Herczog Mária - Tamási Erzsébet - Szöllősi Gábor - Virág György - Windt Szandra (szerk. Virág György): Családi iszonyok. A családi erőszak kriminológiai vizsgálata. KJK-Kerszöv, Budapest, 2005.

 

További publikációk az alábbi címen találhatók:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10017847