Dr. Madácsy József, PhD, egyetemi adjunktus

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Elérhetőségek:

E-mail: jozsef.madacsy@gmail.com

Tel.: (72) 503-600 (23576)  

Oktatói szoba: 305

 

Fogadóóra: 
Hétfő: 12:00-15:00
Kedd: 8:00-10:00
A fenti e-mail címen előzetes bejelentkezés szükséges!

 


Képzettségek:

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2002 – filozófia szakos előadó (MA)

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2011 – okleveles szociális munkás (MA)

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola, 2013 – a néprajztudományok doktora (PhD)

 


Főbb kutatási területek:

Szenvedélybetegek önsegítő csoportjai

Alkalmazott etika – a segítő kapcsolat etikája, illetve a szociális szférában releváns etikai kérdések

 


Főbb oktatott tárgyak:

Adatgyűjtés

A szociális munka etikai kérdései

A szociális tevékenység társadalmi kontextusa

A társadalomtudományok filozófiai alapjai

Introduction to Social Work: Foundations of Social Work

Önkéntes terepmunka

Önsegítés, TC, önkéntesség

Szenvedélybetegek önsegítő csoportjai

Szociális munka szenvedélybetegekkel

Társadalomismeret a szociális munkában

 


Kutatások:

2015-: A Bázis Addiktológiai Szolgálat értékelő kutatása. (PTE BTK TKI – BASZ)

2016-2017: Pécsi háziorvosi praxisok az addiktológiai ellátórendszerben. (PTE BTK TKI – INDIT)

2015: Rehabilitációs programok értékelő kutatása. Szakmai vezető: Dr. Kelemen Gábor, operatív vezető: Bognárné Dr. Erdős Márta (4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület – EMMI)

2005-2013: Az Anonim Alkoholisták közössége Magyarországon. (PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola) Témavezető: Dr. Nagy Zoltán

2007-2012: Pszichoszociális változás és az átalakulás retorikája a tizenkét lépéses mozgalmakban. (OTKA) Témavezető: Dr. Kelemen Gábor

 


 

10 fontosabb publikáció:

Madácsy J. (2016): Szakmai etika. In: Borda V. & Vojtek É. (szerk.): Addiktológia: Oktatási segédanyag kulturális közösségfejlesztők és médiaszakemberek számára (pp. 180-193). Pécs: 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület.

Madácsy J. (2016): A spiritualitás fogalma az Anonim Alkoholisták közösségében. Szociálpedagógia 4 (1-2), 16-26.

Madácsy J. (2013): „A mélypont ünnepélye”: Az Anonim Alkoholisták Közössége Magyarországon. Doktori értekezés. Pécs: PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola.

B. Erdős, M. – Mándi, N. – Madácsy, J. – Csürke, J. – Mucsi, G. (2013): Transitioning from Home to Institutional Care. A Social Worker from Hungary Responds. In: Bettmann, J.E. – Jacques, G. – Frost, C. (eds.): International Social Work Practice: Case Studies From a Global Context. New York: Routledge, 148-155.

Madácsy J. (2012): Alkoholkarrier, józanodás, életvilág. A magyarországi Anonim Alkoholisták egy a Közösség 2009-es pécsi országos találkozóján készült kérdőíves vizsgálat tükrében. Szociális Szemle 5 (1), 43-73.

Madácsy, J. (2011): Portrait of a Typical Member of the Hungarian Alcoholics Anonymous: Results of an Empirical Study. In: B. Erdős, M. – Kelemen, G. – Csürke, J. – Borst, J. (eds.): Reflective Recovery: Health Learning in Twelve Step Communities. Budapest: Oriold & Co. Publisher, 167-192.

Madácsy, J. (2010): Az Anonim Alkoholisták programjának bibliai háttere. In: Hubai, P. – Majsai, T. (szerk.): A Te könyvedbe mind ezek béirattattak. Szümposzion a Bibliáról. Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 239-262.

Madácsy J. (2010): Közelítések és értelmezési keretek az Anonim Alkoholisták etnográfiai és kulturális antropológiai kutatásában. In: Mészáros, J. – Harcsa, I. (szerk.): A krízis mint esély. Andorka-konferencia. Budapest: Barankovics István Alapítvány – Gondolat Kiadó, 158-168.

Madácsy J. (2009): Gregory Bateson és az Anonim Alkoholisták. In: Fischer, F. – Ormos, M. – Harsányi, I. (szerk.): Kutatási füzetek 15. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 155-169.

Kelemen, G. – B. Erdős, M. – Madácsy, J. (2007): Voices of Sobriety: Exploring the Process of Recovery through Patient Testimonials. Addiction Research & Theory 15 (2), 127-140.

 

A teljes publikációs lista elérhető az MTMT adatbázisban:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&...