Kedvezményes tanulmányi rend

Nyomtatóbarát változatPDF változat

TVSZ: KEDVEZMÉNYES TANULMÁNYI REND

 

46. § (1) A TB által adott engedély alapján a hallgató a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól teljes vagy részleges felmentésben részesülhet, vizsgáit a vizsgaidőszak előtt is leteheti, az oktatási

időszakot a jogszabályokban előírtaknak megfelelően hamarabb lezárhatja, vagy más hasonló kedvezményben részesülhet.

(2) A kedvezményes tanulmányi rend alapján tanulmányokat folytató hallgatóknak is teljesíteniük kell a tanulmányi követelményeket.

(3)78 A kedvezményes tanulmányi rend folytatására adott engedély egy alkalommal legfeljebb két félévre vonatkozik, ezt követően újra kell kérelmezni.

(4) Kedvezményes tanulmányi rend annak a hallgatónak engedélyezhető,

a) aki a kérelem benyújtását megelőző két félévben kimagasló tanulmányi eredményt ért el, vagy

b) aki részképzés jellegű szakmai tanulmányai folytatása céljából külföldi felsőoktatási intézményben tanul, vagy

c) akinek a kedvezményes tanulmányi rendet rendkívüli körülményei indokolják, vagy

d) aki kimagasló közösségi, művészeti vagy sport tevékenységet folytat.

(5) A kedvezményes tanulmányi rend engedélye visszavonható, ha a hallgató eredménytelen vizsgát tesz, illetve ha egyéb módon bebizonyosodik, hogy a kedvezményes tanulmányi rend keretei között tanulmányi kötelezettségeit teljesíteni nem tudja. A kedvezményes tanulmányi rend a hallgató kérésére módosítható.

Kedvezményes tanulmányi rend kérelem