Kívánalmak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Kívánalmak:

A szociális munkás hivatást ajánljuk mindazoknak az érettségizett diákoknak, akik késztetést éreznek arra, hogy közreműködjenek a nélkülöző, bajban lévő (pl. érzelmi, kapcsolati, megélhetési válság, krízis) emberek, családok, csoportok és közösségek számára történő segítségnyújtásban. A szakszerű, professzionális módon tevékenykedő szociális munkások a változás olyan katalizátorai, akik elsősorban a személy és környezete közti kapcsolatrendszer és a szociális háló erősítése, helyreállítása révén járulnak hozzá az érintettek megküzdő képességeinek növeléséhez, ezáltal nehézségeik megoldásához, megelőzéséhez, illetve a helyzet romlásának megakadályozásához.

A szociális munkások értékeikben elkötelezettek az emberi élet minőségének javítása, a szolidaritás, s társadalmi kohézió, az esélyegyenlőség, valamint a jólét és jóllét növelése mellett. Kritikus gyakorlatukban és közösségi szolgálatunkban egyaránt a szegénység, az elidegenedés, a társadalmi kirekesztés és a privilégiumok csökkentésére törekszenek.

 Elhelyezkedési lehetőségek:

 A szociális munkás a szociális ellátórendszer legkülönfélébb területein és intézménytípusaiban helyezkedhet el, ahol igény jelentkezik segítő tevékenységére.

Családsegítő-, gyermekjóléti szolgálatoknál, gyermek-védelmi szakszolgálatnál, oktatási, nevelési intézményekben, kórházakban, mentálhigiénés ellátást biztosító intézményekben, munkanélkülieket, hajléktalanokat, fogyatékkal élőket, szenvedélybetegeket, időseket ellátó önkormányzati és civil szervezeteknél, humán-politikai csoportoknál, önkormányzatoknál, büntetés-végrehajtási intézetekben, bírósági pártfogói területen, hogy csak a leggyakoribb példákat említsük.

Statisztikai számítások szerint, 2010-ig mintegy 17 ezer szakképzett szociális munkásra volna szükség Magyarországon. Ennek az igénynek a jelenleg működő tíz szociális munkást képző intézmény mindeddig csupán 18%-át volt képes kielégíteni, kb. 3 ezer főiskolai végzettségű „általános szociális munkás", és mintegy 250-300 egyetemi végzettségű „okleveles szociális munkás" kibocsátásával a hazai szociális munkaerő-piacra. Baranya megyében a szociális szolgáltatások területén kb. 300 közalkalmazott dolgozik, akiknek legfeljebb 1/5 része rendelkezik szociális munkás szakképesítéssel. A szakképzett szociális munkások iránti igény az utóbbi évtized során a szociális szolgáltató-rendszer valamennyi területén folyamatosan nőtt.