Kutatóközpontok

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Tanszékünkön két kutatóközpont – a Szociális Innovációs Értékelő és Kutatóközpont (SZINEK), valamint a Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpont -, illetve egy kutatóműhely - az Addiktológiai Kutatóműhely - nyújt lehetőséget a szociálpolitika, a közösségi és szociális munka, valamint a kapcsolódó szakmai területek tudományos alapokon történő vizsgálatára.
  
A Szociális Innovációs Értékelő és Kutatóközpont (SZINEK), valamint az Addiktológiai Kutatóműhely munkatársainak kutatásai a szociális munka rendszerelvű, integratív, interdiszciplináris - az ember és a humán környezet kölcsönhatására összpontosító - pszichoszociális megközelítéshez kapcsolódnak. Kutatásainkat a következő kulcsszavakkal jellemezhetjük: transzformatív tanulás, reflektív és kritikus gondolkodás, társas hálózatok, empowerment, reziliencia.
 
A Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközpont a társadalmi felzárkózás és a szociális gazdaság egymással összefüggésben lévő vizsgálódási területein társadalomtudományi-, humán kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködések keretében történő szakmai és tudományos tevékenységek tervezése és kivitelezése céljából jött létre.
 
Az Addiktológiai Kutatóműhely célja az addiktológia elméleti alapjainak és szakmai gyakorlatának (módszereinek, hatékonyságának) tanulmányozása és fejlesztése, különösen a józan kapcsolati hálót, a klinikai szociális munka professzionális tartalmát, s a pszichoszociális rehabilitáció eszközeit gazdagító, a marginalizált csoportok emancipálódására, a szolidaritás és törődés etikájának fejlődésére irányuló reflektív tanulás és társadalmi participáció révén.