Prof. Dr. Baráth Árpád, PhD., professor emeritus

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

E-mail: barath.arpad@pte.hu

 

Fogadó órák a 2016/17. tanév őszi szemeszterében

(E-mailben előzetes egyeztetés szükséges.)

csütörtök:        10-11:30 óra

 

Képzettség:

Pszichológia tudományok doktora, Michigan Egyetem, Ann Arbor, Társadalomtudományi Kutató Központ/Zágrábi Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia Tanszék

Pszichológia tanára, Zágrábi Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia Tanszék

Kutatási terület: Egészségpszichológia, orvosi szociológia, pszichoterápia, alkotáslélektan, kreatív (művészeti) terápiák trauma-kezelésben, önsegítés (csoport-dinamika), nonprofit (civil) szektorkutatások, hatékonyságvizsgálat és tantervfejlesztés a felsőoktatásban, kvantitatív és kvalitatív empirikus kutatások módszertani vizsgálata

Publikációk:

Baráth, Á. (1995). "Lépésről-lépésre a javulásig": Egy komplex művészet-terápiás program hatékonysága háborús traumák kezelésében Horvátországban és Szlovéniában. Pszichoterápia. V.(2): 93-102.

Baráth, Á. (1995). A háborús stresszek hatása a családra: horvátországi felmérések '92. (Wartime stressors affecting family functioning: 1992 Croatian experience) Croatian Medical Journal. 36 (3):181-185.

Baráth, Á. (1996) Kreatív terápiák háborús traumák kezelésében gyermekeknél: horvátországi tapasztalatok 1991-95. (Creative therapies for war-traumatized children: 1991-95: Croatian experience) Croatian Medical Journal. 37(3):174-184.

Baráth, Á. (1996). A zene és költészet "gyógyitó" hatása: Egy müvészetterápiás kísérlet vázlata és eredményei. Pszichoterápia. 1996. Május: 177-182.

Baráth, Á. (1999) Lépések a javulásig: művészetterápia és önsegítés a háborúban sérült gyerekek kezelésében. Horvátországi eredmények és tapasztalatok 1991-95. (Steps to recovey: Art therapy and self-help with war-traumatized children. 1991-95 Croatian experience) International Journal of Self Help and Mutual Aid. 1(1-2): 5-12.

Baráth, Á. (1999). Útvesztők és kiutak: A kábítószer-használat és függőség lélektani gyökerei és megelőzési alapelvei. In Gálos L. (szerk.). Ifjúság és a drog. Pécs: Gálos Nyomdász Kft. (16-24)

Baráth, Á. (1999). „Ész nélkül". A kábítószer-használat és -függőség lélektani és szociálpszichológiai háttere gyermekeknél és fiataloknál Magyarországon (1991-1998). Szenvedélybetegségek. 1999 (7) 1: 27-37.

Baráth, Á. (2000). Társadalomtudósok az etnikai viszonyokról Horvátországban 1989 után: Egy válogatott irodalomjegyzék tartalomelemzése. (Social scientists on ethnic relations in Croatia after 1989: Content analysis of an annotated bibliography) Migracijske teme: 16 (1-2): 167-192.

Az oktató további publikációi az alábbi címen találhatóak:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10015899