SZINEK

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Küldetés

A külföldi mintára létrehozott kutatóközpont egyik első célja az értékelő kutatások korszerű elméletének és gyakorlatának meghonosítása volt hazánkban. Magyarországon számos segítő-fejlesztő területen sem a független értékelő kutatásoknak, sem a fejlődés-szempontú, közösségi alapú részvételi kutatásoknak nincsenek erős hagyományai, az értékelés alatt gyakran még ma is a kontrollingot értik – annak ellenére, hogy a bizonyítékokon alapuló/bizonyítékokra támaszkodó gyakorlat a források szűkülésével egyre erősebb elvárás.

A másik sajátosság a módszertani szegényesség: a nemzetközi színtéren megszokott komplex, a folyamatértékelést beépítő, és a puszta kimenetet a hatásosságtól árnyaltan megkülönböztető kevert módszerekkel végzett értékelésre alig találunk példákat. A SZINEK küldetése, hogy hozzájáruljon e hiányosságok felszámolásához.

Eredmények

A SZINEK jelenlegi vezetője, B. Erdős Márta 2007-ben egy Leonardo-pályázat támogatásának köszönhetően kapcsolódhatott be a nagy-britanniai Social and Health Evaluation Unit munkájába. http://hdl.handle.net/10034/40675; https://www.amazon.com/Evaluation-Hungarian-Students-Placements-Cheshire/dp/1905929498

 

A SHEU alapítója Prof. dr. Roger Ellis, aki Prof. dr. Elaine Hogard-dal harmincévi kutatómunka tapasztalataira alapozva alakította ki az értékelő kutatások egy sokoldalúan alkalmazható keretrendszerét, a Trident-et.  A modellt széles körben használták szociális, egészségügyi és oktatási innovációk értékelésében. http://old.szocialismunka.btk.pte.hu/files/tiny_mce/SzSz2013_7_9.pdf; http://old.szocialismunka.btk.pte.hu/files/tiny_mce/SzSz2013_10-13.pdf

A SZINEK tevékenysége a kezdetektől erősen összefonódott a tanszéki Addiktológiai Műhely munkájával, amelyet Prof. dr. Kelemen Gábor alapított és vezet. A SZINEK kutatásait főként addiktológiai témákban folytatta. http://hu.orioldbooks.com/2011/07/reflective-recovery.html

Az értékelő kutatás terén az első komolyabb mérföldkövet a 2013-as év jelentette. Ebben az évben vált a SHEU nemzetközi szervezetté, amelyhez kutatóközpontunk is kapcsolódott. Az elmúlt néhány évben több közös workshopot szerveztünk, és publikációs együttműködések is alakultak a nagy-britanniai partnerrel.  http://www.identityexploration.com/Launch_of_SHEU_INTERNATIONAL.asp; https://www.amazon.com/Role-Evaluation-Research-Country-Transition/dp/094831462

2014-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesületet bízta meg egy kutatás elvégzésével, amelybe a SZINEK munkatársai is bekapcsolódhattak. Fejlődés-szempontú, részvételi alapú megközelítéssel vizsgáltuk az addiktológiai bentlakásos rehabilitációs intézmények munkáját. http://szocialismunka.btk.pte.hu/sites/szocialismunka.btk.pte.hu/files/files/szocialis_szemle_2015_viii_1_2_online.pdf

Később, 2016 folyamán pedig a hazai addiktológiai ellátórendszert. http://szociologia.btk.pte.hu/addiktologiai-kutatas-es-kepzes-az-emmi-tamogatasaval

2017-ben a brit partnertől felkérést kaptunk egy, a hazai felsőoktatás minőségbiztosítási kérdéseit vizsgáló könyvfejezet elkészítésére (megjelenés alatt). Ugyancsak 2017-ben kezdtük meg az addiktológiai tárgyú pályázatok szakmai értékelési szempontrendszerének kidolgozását.

 

Egy további jelentős projektünk az identitás strukturális analíziséhez (Weinreich, 2003 2010)  kapcsolódó keretszoftver, a Weinreich professzor által kifejlesztett Ipseus értékelő kutatói területen történő alkalmazása. E témában a 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület támogatásával több workshopot szerveztünk, amelyen részt vehettek a kar érdeklődő oktatói, kutatói is. http://btk.pte.hu/esemenyek/az_ertekelo_kutatasok_kornyezetipari_vonatkozasai_es_ipseus_szoftverbemutato; http://szocialismunka.btk.pte.hu/hu/hirek/meghivo_ipseus_felhasznaloi_trening_es_szakmai_workshop;

Emellett a SZINEK munkatársainak az elmúlt években megszerzett jártassága, értékelő kutatói tapasztalatai segítik a kar minőségfejlesztő munkáját, a tanszéki és kari szintű oktatásfejlesztést

Tehetséggondozás, oktatás

Hallgatóink számára az elmúlt években több kurzust tartottunk a témában (Értékelő kutatás; Programelemzés, értékelő kutatás). 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben is megrendeztük az értékelő kutatás területén elvégzett hallgatói munkákat bemutató Szociális Mozaikok konferenciát. http://old.szocialismunka.btk.pte.hu/pdf.php%3Fid=210&type=news; http://old.szocialismunka.btk.pte.hu/hirek/272.html

 http://old.szocialismunka.btk.pte.hu/hirek/308.html

Hallgatók bevonásával végeztük el az Új Patrónus Mentorprogram értékelő kutatását, ez a munka 2016-ban zárult. http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/6a/d2000/ujpatronus_kiadvany_2016.pdf

2017-ben Csapláros Nikolett szociális munka szakos hallgató Kábítószer-problémára adott első válaszok a rendszerváltozás idején Baranya megyében c. OTDK dolgozatával országos II. helyezést ért el.