Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén is 400+100 pontos rendszerben kell értékelni a jelentkezők teljesítményét. A felvételi pontszámot

  • a tanulmányi pontok kétszerezésével vagy
  • a tanulmányi és érettségi pontok összeadásával vagy
  • az érettségi pontok kétszerezésével

állapítják meg. Ehhez mindhárom esetben hozzáadják a jelentkező által elért többletpontokat. A három lehetőség közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára kedvezőbb. Figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyak: bármely két legjobb eredmény, az emelt szint nem követelmény.

Felsőoktatási szakképzésre 2015-ben csak az a jelentkező vehető fel, akinek az érettségi többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot.

A képzés befejezését követően, besorolási alapszakra jelentkezés esetén a záróvizsga eredményétől függően 10-30 többletpont szerezhető.

 

 Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

Szakirány: szociális munka

Meghirdetés:

 Képzési forma  Munkarend

   Finanszírozás

(HUF / félév)

   Irányszám

(fő)

   Képzési idő

(félév)

   Érettségi vizsgatárgyak 
F N Á 5-25 4 bármely két tárgy
F N K   150.000 4 bármely két tárgy
F L Á 5-35 4 bármely két tárgy
F L K   120.000 4 bármely két tárgy

Oklevélben szereplő felsőfokú szakképzettség megnevezés:Levelező munkarendben a a konzultációk szemeszterenként 5-6 alkalommal három napon (csütörtök-péntek-szombat) zajlanak.

felsőfokú szociális munkás asszisztens

Képzési terület: társadalomtudomány

Besorolási szakja: szociális munka, szociálpedagógia alapképzési szakok

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):

3221 Irodai szakmai irányító, felügyelő
3511 Szociális segítő
3512 Nevelőszülő, főállású anya
3520 Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szociális szakemberek képzése, akik szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek irányítása mellett részfeladatok vállalására képesek.

A végzettek részt vesznek az alapvető emberi jogokon, a társadalmi igazságosságon alapuló, korszerű szociális munkában. Ismerik és használják a szakmában alapvető, releváns információforrásokat és az adminisztrációt. Megfelelő szociológiai, társadalompolitikai, pszichológiai, jogi, pedagógiai ismeretek birtokában képesek diplomás szakember felügyelete mellett az emberek szociális és mentális problémáit kezelni. Képesek az érintettekkel és egyéb szakemberekkel együttműködésben fejlesztő-segítő beavatkozásra, közösségi aktivitás generálására, helyi társadalom szerepvállalásának elősegítésére, különböző társadalmi csoportok együttműködésének megkönnyítésére.