Szociális Szemle

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Szociális Szemle új weboldala:

https://journals.lib.pte.hu/index.php/szocialisszemle

Impresszum

Szerzőknek szóló instrukciók

 

XIII. évfolyam, 1. szám (2020) – Volume 13, issue 1 (2020)

Szociális munkások a Covid–19-világjárvány idején: Első reflexiók (Social workers during the COVID-19 pandemic: First reflections)

Címlap (Journal cover)

Beköszöntő (Editorial)

Zsuzsa Plainer:

“The Roma in Țăndărei”: A few thoughts on prejudices and groupism in media representations of the Romanian Roma during the COVID-19 pandemic

(„A țăndărei-i cigány”: Néhány gondolat a romániai romákkal szembeni előítéletekről és a roma kisebbség csoportista médiareprezentációiról a koronavírus idején)

Farkas Attila:

Koraszülés, karantén, családok: Koraszülésben érintett családok közösségi támogatásának online lehetőségei a Covid–19-járvány idején

(Preterm birth, quarantine, families: Preterm birth families’ supporting possibilities during COVID-19 pandemic by community-based telemedicine methods)

Deák Eszter:

Pszichiátriai betegek ellátása a Covid–19-fenyegetettség idején

(Providing care for clients with mental disorders during the COVID-19 pandemic threat)

Mesa Rose Matthews:

SARS-CoV-2 and two social workers: A student’s personal reflection and qualitative interview with a professional during a pandemic

(A Covid–19 és a szociális munkások: Helyzetkép egy szociális munkás hallgató személyes reflexiói és egy amerikai szociális munkással készített kvalitatív interjú nyomán)

Vass Balázs Ákos:

Hajléktalanellátás a Covid–19-járvány időszakában: Interjú egy integrált intézmény munkatársával

(Providing social services for homeless persons during the COVID-19 pandemic: Interview with a social professional working in an integrated institution)

Madácsy József:

Szenvedélybeteg-ellátás a Covid–19-járvány időszakában: Interjúk a pécsi Addiktológiai Ambulancia, az Alternatíva Ifjúsági Iroda és a Tér Közösségi Szolgálat munkatársaival

(Providing services for persons with substance use disorder during the COVID-19 pandemic: Interviews with professionals working at Outpatient Drug Treatment Centre, Alternative Youth Service and Tér Community Service (Pécs, Hungary))

Nyers Szilvia:

Civilek a Covid–19-járvány idején: Összefoglaló Havasi Zoltánnal, a Budapest Bike Maffia alapítójával készült interjúról

(NGOs during the COVID-19 pandemic: Summary of an interview with Zoltán Havasi, founder of Budapest Bike Mafia)

Habony Lilla, Huszár Fanni, Jakab Gréta, Jónás Klaudia & Kovács Borbála:

Körkép: Érettségiző diákok a Covid–19-járvány időszakában: Interjúrészletek

(Overview: Students preparing for secondary school graduation during the COVID-19 pandemic: Interview excerpts)

Czudor Luca Emese & Labodics Eszter:

A munka világa és a családi kapcsolatok alakulása a Covid–19-járvány idején: Interjú egy többgyermekes édesanyával és egy külföldi munkavállalóval

(Changes in the world of work and in family relations: Excerpts from interviews with a mother of three children and a Hungarian foreign worker)

Francsics Fanni, Graffits Eszter & Keszthelyi Boglárka Enikő:

Körkép: Változások a szociális szférában a Covid–19-járvány idején: Interjúrészletek családsegítésben, lakásotthonban, hajléktalanellátásban és idősotthonban dolgozó szociális szakemberekkel

(Overview: Changes in social services during the COVID-19 pandemic: Excerpts from interviews with social professionals in a family care centre, in a group foster home, in homeless care and in elderly care)

 

XII. évfolyam, 1-2. szám (2019) – Volume 12, issue 1-2 (2019)

A szociális munka professzionalizációjának egyes dilemmái (Dilemmas in the professionalization of social work)

Címlap (Journal cover) 

Beköszöntő (Editorial) 

Szöllősi Gábor:

Az egyetemi hallgatók megtartását segítő eszközök a nemzetközi gyakorlatban: Elméletek és módszerek

(Tools for retention of university students in international practice: Theories and methods)

Németh Balázs:

A felsőoktatási lifelong learning szerepe a minőségi oktatás és tanulás fejlesztésében: A részvétel, a teljesítmény és a professziófejlesztés összefügései az esélyteremtés kontextusában

(The role of lifelong learning in the development of quality education and learning: The correlations of participation, performance and professional development in the context of the creation of opportunities)

Bajusz Klára:

A második esély problematikája az oktatási rendszerben

(The problem of second chance in the Hungarian education system)

B. Erdős Márta:

A kutatómunka jelentősége a szociális munka hivatássá válásában

(The role of scientific research in the professionalization of social work)

Ragadics Tamás:

Egyházi szociális tevékenység Magyarországon

(Church-based charity work in Hungary)

Mrázik Julianna:

A szociálismunkás-képzés oktatói kompetenciái egy tartalomelemzés tükrében

(Competencies in social work education: Results of a computer-aided content analysis)

Berger Viktor:

A szociális munka társadalmi presztízse: Beszámoló kerekasztal-beszélgetésről

(The social prestige of social work: Report on a round table discussion)

 

Szociális Szemle - XI. évfolyam, 1-2. szám Volume XI., issue 1-2. 2018

Szociális Szemle - X. évfolyam, 1. szám, 2017. szeptember,

Szociális Szemle - IX. évfolyam, 1-2. szám, 2016. december 

Szociális Szemle - VIII. évfolyam, 1-2. szám, 2015. december

Szociális Szemle - VII. évfolyam 1. szám, 2014. január

Szociális Szemle - VI. évfolyam, 1-2. szám, 2013. december 

Szociális Szemle - V. évfolyam, 1. szám, 2012. november

Szociális Szemle - IV. évfolyam, 1-2. szám, 2011. december

Szociális Szemle - III. évfolyam, 1. szám, 2010. május

Szociális Szemle - II. évfolyam, 1-2. szám, 2009. december