TÁMOP-5.4.4.

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A „Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században" című, TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0008 jelű projekt rövid bemutatása

A projekt a reflexív tevékenységet folytató, illetve a reflexíven tanuló szociális szakember kettős modelljét kívánja megvalósítani, amelynek elveit minden képzési szakaszban érvényesíti, az adott képzési szakasz feltételeihez adaptált módon. A fejlesztés központi célkitűzései közé tartozik a képzési rendszer hálózatszerű működésének erősítése, ami nem elválasztja, hanem összekapcsolja az egyes képzési szinteken tanulmányokat folytatók célcsoportjait. A fejlesztés másik központi célkitűzése a szociális szakemberek karriertervezésének támogatása, logikailag összefüggő folyamattá szervezve az egyes szakember képzésének elemeit, ami ugyancsak összekapcsolja az egyes képzési szinteken tanulók csoportjait.

A képzések fejlesztésével célunk, hogy a modernizálódó szolgáltató rendszer igényeihez biztosítsuk a megfelelő kompetenciával rendelkező szakembereket, önkénteseket és laikus segítőket. A képzési tematikák, kurrikulumok, a gyakorlati képzések és a tereptanárképzés fejlesztésével, a képzések mobilizálásával, az új technológiai lehetőségek kihasználásával (információs képzések, távoktatás) javítjuk a képzések és a napi gyakorlati munka követelményei közötti összhangot; hatékonyabbá téve a segítő tevékenységet.

A reflektív gyakorlatot folytató szociális szakember modelljének megvalósítása, a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó kompetenciák megerősítése közvetlenül hat a szociális szakemberek praxisára, ennek alapján a szakember és az igénybevevő viszonyára, így a projekt elsődleges célcsoportját a szociális képzésekben, illetve továbbképzésekben tanulók, valamint a képzési rendszerben oktató kollégák jelentik, másodlagos vagy közvetett célcsoportként pedig a szociális-, gyermekjóléti- és gyermekvédelmi szolgáltatásokat igénybe vevők jelennek meg..

A projekt a TÁMOP-5.4.4 konstrukció C komponenséből 39.506.928 Ft támogatással valósul meg a Pécsi Tudományegyetem, mint fő pályázó (a pályázatért felelős szervezeti egység: Bölcsészettudományi Kar, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék) és a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Szolgáltató Kft konzorciumi együttműködésében.

További együttműködő partnerek:

- Élettér Alapítvány, Pécs

- SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ, Kaposvár

- Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása, Nagyatád

 

A projekt anyagai megtekinthetőek:

http://reflektiv.hu/