Vojtek Éva, egyetemi tanársegéd

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Elérhetőségek:

Email: vojtek.eva@pte.hu

Tel: 72/503 600/23577   (oktatói szoba: 311)

 

Fogadóórák, előzetes egyeztetés (emailben) szükséges: 

hétfő 10.00-13.00
kedd 10.00-12.00
 
 

Képzettség:

PTE Bölcsészettudományi Kar szociálpolitikus 2008.

PTE, Bölcsészettudományi Kar, Interdiszciplináris Doktori Iskola, Politikatudományi Doktori Program 2009-

 


 Oktatott tárgyak: Szociális ellátások; Szociális ellátórendszerek elemzése; Alapszolgáltatások, alapellátások; Szakellátások; Szociálpolitikai projekt; Szociálpolitikai műhely; Szakmai identitás fejlesztése; Helyi szociálpolitika; Intenzív terepgyakorlat koordinációja

 


 Kutatási terület: szociális szolgáltatások, területi szociálpolitika, területi egyenlőtlenségek, értékelő kutatás

 


 Kutatások:

2017. Új pszichoaktív szerhasználók identitása és közösségi kapcsolathálózata KAB-KT- 16-25772

2016. A hazai addiktológiai ellátórendszer vizsgálata céljából egy helyzetfelmerő kutatás megvalósítása, valamint megelőzési és egészségfejlesztési ismereteket elmélyítő képzési program megszervezése média szakemberek számára

2016. TÁMOP-4.2.2.D- 15/1/KONV-2015- 0015 „Környezetiparhoz kapcsolódó innovatív transz- és interdiszciplináris kutatói team fejlesztése a PTE tudományos bázisán”

2014. TÁMOP 5.4.9-11/1- 2012-0036 „Hálózati együttműködés a Sellyei Kistérség felzárkóztatásáért” – vezető szakértő. Szervező: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft

2013. Szükségletfelmérés a Sásdi Kistérségben a TÁMOP 5.2.3-09/1 „Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére” projekt keretében – Kutatásvezető. Szervező: MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport

2010. TÁMOP 2.6.1. Akkreditáció rendszerének kialakítása című kiemelt projekt – Konszenzus Alapítvány

2009. – 2010. A „súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkavállalásának elősegítése” 4863 kódszámú program keretében megvalósított „a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkavállalását elősegítő jó gyakorlatok összegyűjtése, elemzése, a támogató intézményi, szolgáltató környezet feltérképezése” tárgykörű társadalomtudományi kutatás. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány – Human Exchange EEFT Alapítvány

2009. Funkcionális gettósodás folyamata a Vajszlói mikrotérségben. - EÖKIK

2009. „Esélyegyenlőség, szegregáció és oktatáspolitika Pécsett” - EÖKIK

2009.-2010. "Út a munkához" program és a "Legyen jobb a Gyermeknek!" Nemzeti program témakörében végzett kérdőíves kutatás (Sásdi Kistérség)- MTA Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Programiroda szervezésében (országos). Vezette: Ferge Zsuzsa, Váradi Mónika

2009. „Esélyegyenlőség a munka világában” című, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott programon belül, a Perfekt Akadémia Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft., mint kedvezményezett által képviselt, „Esélyegyenlőségi érzékenyítő program” című projekt. Perfekt Akadémia Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft. - Human Exchange EEFT Alapítvány. 2009.

 


Konferencia előadások:

Borda V., Szöllősi G., Vojtek É. (2017). The Way from Social Services to Personal Services Changing Interpretationsand Policies. International Consumption Conference. Pécs 2017. március 23-24.

Erdos M. B., Vojtek E., Kelemen G., Szijjarto L. (2016). Socialisation networks and identities of novel psychoactive susbstance users. European conference on Novel Psychoactive Substances/NPS; clinical, pharmacological, analytical chemistry, toxicity, legislative, and criminological issues, University of Hertfordshire (Hatfield, UK), 18th November, 2016 (2016)

Kelemen G., Szijjarto L., Vojtek E., Erdős M. B. (2016). Cynicism in the culture of addiction & recovery: Towards a Foucauldian analysis. European conference on Novel Psychoactive Substances/NPS; clinical, pharmacological, analytical chemistry, toxicity, legislative, and criminological issues, University of Hertfordshire (Hatfield, UK), 18th November, 2016 (2016)

Vojtek É.: Depts, poverty trap and social services in the most deprived areas of Hungary. Felelő(s) közösségek Nemzetközi Konferencia, Pécs, 2013. május 22-24. Response-able Communities, International Conference, Pécs, 22-24. May 2013.

Vojtek É.: Disszeminációs tevékenységek értékelése. “TÁMOP 5.5.1-A- 10/1 „SANSZ - Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya megyében” Záró konferencia. Pécs, 2012.

Vojtek É.: A munka jövőjének európai modellje, a „flexicurity”. „SANSZ - Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya megyében” pályázat nyitókonferenciája, Pécs, 2010. október 28.

 


Publikációk: 

Borda Viktória, Vojtek Éva (2016) Addiktológiai ellátórendszerek. In: Borda Viktória, Vojtek Éva (szerk.) Addiktológia: Oktatási segédanyag kulturális közösségfejlesztők és médiaszakemberek számára. 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület, pp. 32-57.

Borda Viktória, Vojtek Éva, Brettner Zsuzsanna, Mucsi Georgina, Boros Julianna, Szijjártó Linda (2016) A lakosság környezettudatossága és azt befolyásoló tényezők egy hátrányos helyzetű térségben. Szociális Szemle 2016/2.

Vojtek Éva (2014) A demokrácia megújításának lehetősége a közösségi kapcsolatok tükrében: Utasi Ágnes: Kötelékben. Szolidaritás-hálók és közélet. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 23:(1) pp. 155-160.

Vojtek Éva (2013). Debts, housing poverty, poverty trap and social services in the most disadvantaged areas of Hungary (Adósságterhek, lakhatási szegénység, szegénységi csapdahelyzetek és szociális szolgáltatások Magyarország leghátrányosabb helyzetű térségeiben) SZOCIÁLIS SZEMLE 6:(1-2) pp. 82-87. 

Vojtek É., B. Erdős M., Juhász G. (szerk.) (2013). Felelő(s) közösségek: Pécs, 2013. május 22-24. Response-able Communities: Pécs, 22-24. May 2013. Pécsi Tudományegyetem, Pécs

Vojtek É, Dr Juhász G, Dr B Erdős M, Dr Garai P. (2013). A kompetenciák szerepe és jelentősége a munkaerő-piaci esélyek fokozásában, valamint a munkakörelemzésben és értékelésben. SZAKKÉPZÉSI SZEMLE 29:(1) pp. 5-20.

Borda Viktória, Vojtek Éva (szerk.) (2012) Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században; TÁMOP 5.4.4-09/2- C-2009- 0008 Pécs, 2012.

Juhász G, Kemény G, Szendrő K, Borst J, Vojtek É, Molnár D, Szellő J, Horváth A. (2012). A fogyatékkal élő személyek munkaerő-piaci helyzete.: Kutatási zárójelentés: a „súlyosan halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkavállalásának elősegítése” 4863 kódszámú program keretében megvalósított, „a súlyosan halmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkavállalását elősegítő jó gyakorlatok összegyűjtése, elemzése, a támogató intézményi, szolgáltató környezet feltérképezése” tárgykörű társadalomtudományi kutatás eredményeiről. In: Kövér Ágnes (szerk.) (2012). Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a foglalkoztatáspolitikában: alapfogalmak, fejlődési trendek. 585 p. Budapest: ELTE Társadalomtudományi Kar, pp. 402-501.

Hajnalka Sz Makó, Juhász Gábor, Vojtek Éva (2011). Workplace Stress and Conflict Management further Studies on Human Research Aiming at the Innovation of Workplace Health Promotion. HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE 2:(1) pp. 95-107. (2011)

Molnár D. – Vojtek É. - Borda V. - Szendrő K. – Dr Juhász G. (2010) HR tevékenységek kiszervezésének értékelő kutatása. Összefoglaló tanulmány. pp. 4-33. Human Exchange Társadalmi és Gazdasági Erőforrások Kutató Intézet

 

Az oktató további publikációi az alábbi címen találhatóak:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10016081