Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
KÖZÖSSÉGI és SZOCIÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

 

Professzionalizáció a szociális munkában

k, 2018/07/03 - 21:25 -- Dr. Molnár Dániel

A Pécsi Tudományegyetem Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéke Professzionalizáció a szociális munkában címmel nemzetközi konferenciát szervez 2018. október 11-12-én. A konferenciára a szociális munka és a közösségi munka területén dolgozó oktatókat, kutatókat gyakorlati szakembereket várjuk.

A konferencia fő célja a szociális munkás-képzés egyes területeire vonatkozó hazai és nemzetközi tapasztalatok, kutatási eredmények összegyűjtése, közös megvitatása. A részvétel a tudományos programokon ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 

A konferencia részletes programja

meghívó letöltése

absztraktok letöltése

2018. október 11.

9.00-10.00: Regisztráció

10.00-10.30: Köszöntők Szlávik Mária stratégiai referens Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztály; a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékáni vezetése

10.30-11.00: Thinking about social work education for the 21st Century: Philosophical challenges and pragmatic opportunities in the United States James J. Clark, Ph.D., LCSW, Dean, Florida State University

11.00-11.30: The use of programme evaluation in curriculum development Prof. Dr. Roger Ellis, OBE, Director, Identity Exploration Limited Social and Health Evaluation Unit (SHEU)

11.30-12.00 Kávészünet

12.00-12.30: Developing high-quality services for children and families: The KVC Kentucky approach Elizabeth L. Croney, MSV, LCSW, KVC Health Systems

12.30-13.00: Hozzászólások, kérdések / Discussion

13.00-14.00: Szünet

14.00-16.00 Párhuzamos szekciók

1. A szociális munka oktatásfejlesztési kérdései. Az értékelő kutatás a fejlesztések szolgálatában / Evaluation of  Social Work Curriculum Development Szekcióvezető: Dr. Szöllősi Gábor, Ph.D egyetemi docens, PTE Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

Előadások:

What are the advantages of getting an MSW degree for social workers in the USA? Fran Gomory, MSW, LCSW, Director, MSW Program, Florida State University

Practice, Professionalization and Social Work Learning Outcomes Dr. B. Erdős Márta, Ph.D, egyetemi docens PTE Közösségi és Szociális Munka Tanszék

Issues of training social workers – teaching protocols or developing reflexive professionals Dr. Szöllősi Gábor PhD, egyetemi docens, PTE Közösségi és Szociális Munka Tanszék 

Képzéshasznosulás a segítő szakmában Dr. Albert-Lőrincz Csanád Ph.D., Dr. Belényi Emese Ph.D., Dr. Flóra Gábor, Ph.D., Partiumi Keresztény Egyetem Társadalomtudományi Tanszék

 

2. Szociális munka a munka világában / Social Work in the Labour Market Szekcióvezető: Dr. Juhász Gábor, Ph.D., egyetemi docens, PTE Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

Előadások:

The Transition of Social Work Graduates from University Education to Labour Market Gál Katalin, Ph.D., Dr. Pásztor Rita, Ph.D. Dr. Székedi Levente Ph.D., Partiumi Keresztény Egyetem Társadalomtudományi Tanszék

Best Practices on Labour Market Integration in the framework of an international project Dr. Juhász Gábor, Ph.D., egyetemi docens, PTE Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

3. Workshop: A visszacsatolás jelentősége a szociális munkás praxisban Tomi Gomory, Ph.D., Florida State University

17.00 KÖZÖSSÉGI ADOMÁNYGYŰJTŐ ÉLMÉNYFŐZÉS

 

2018. október 12.

9.00-10.00: Regisztráció

9.00-10.00 Poszter szekció

10.00-10.30: Köszöntők

10.30-11.00: Kell-e újratervezés? – Professzionalizáció és szociálismunkás-képzés Dr. Budai István Ph.D., Széchenyi István Egyetem Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék

11.00-11.30:Kávészünet

11.30-12.00: Az egyéni hőstettektől az egyetemi mesterszakig Dr. Vercseg Ilona Ph.D., címzetes egyetemi tanár, ELTE TÁTK Szociális Munka Tanszék

12.00-12.30: Útkeresések és útvesztések a gyermekvédelmi szakemberek szakma- és családképének vizsgálatán keresztül Dr. habil. Rácz Andrea, tanszékvezető, Ph.D., ELTE TÁTK Szociális Munka Tanszék

12.30-13.30: Szünet

 13.30-15.00 Párhuzamos szekciók

1. Addiktológia a szociális munkában. Klinikai Szociális munka / Addiction Studies Szekcióvezető: Prof. Dr. Kelemen Gábor, egyetemi tanár, PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

Előadások:

Érintettség a szociális segítő szférában Szécsi Judit, ELTE TáTK

Határ terület – terület határ, avagy szociális munkásként a mentalizáció alapú terápia világában Ágoston Dorina szociális munkás, MBT terapeuta – Rozgonyi Róbert szociális munkás, MBT terapeuta, INDIT Közalapítvány

A jellineki addikció-koncepció időszerűsége Márk Mónika

From a science of personality to the Professional Capabilities Framework of the British Association of Social Workers Prof. Dr. Kelemen Gábor, egyetemi tanár, PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék 

Perinatal Loss in the Family Bornemisza Ágnes PTE BTK Pszichológia Doktori Iskola

2. Közösségi munka, közösségfejlesztés / Community Work, Community Development Szekcióvezető: Dr. B. Erdős Márta, Ph.D, egyetemi docens PTE Közösségi és szociális Tanulmányok Tanszék

Előadások:

„Common Value” - Community Learning and Cultural Learning in Ormánság Boros Julianna egyetemi tanársegéd, Gergye Eszter, PTE

Local Communities in Rural Hungary Dr. Ragadics Tamás, Ph.D, egyetemi adjunktus, PTE

A közösségfejlesztés kulturális területű megközelítései Arapovics Mária, habil. PhD, ELTE TáTK és Szabadtéri Néprajzi Múzeum

 3. Regionális modellek interkulturális nézőpontból / Regional Models from a Cross-cultural Perspective Szekcióvezető: Borda Viktória PTE Közösségi és Szociális Munka Tanszék

Előadások:

Szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer működési mechanizmusai Darvas Ágnes, Rácz Andrea, Sik Dorottya, Szécsi Judit ELTE TáTK

A szociális munka szakma szintet lép a professzionalizálódás útján Budai István, Fábián Gergely, Hegyesi Gábor, SZE

Cigány, roma családok az Ormánságban Boros Julianna, egyetemi tanársegéd, PTE

Trauma-kezelés és szociális munka. Holokauszt-trauma, mint modell és metafora Dr. Háberman Zoltán Ph.D., egyetemi docens, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem